Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH

II edycja Memoriału Im. Zbigniewa Chomickiego

I. CEL:
• Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Ucz się być wygranym i przegranym!

III. PATRONAT HONOROWY:
• Burmistrz Strzelina

PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

V. ORGANIZATORZY:
Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
Burmistrz Strzelina
Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
Rodzina Zbigniewa Chomickiego
Andrzej Sobolewski
VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl - Tel. 503852833
VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
• Termin –17 marca 2018 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE ok. godz. 14.30

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach : mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach .

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności i opłaci wpisowe: Zgłoszenia do turnieju do dnia 15 marca 2018 r. na sport@aquaparkstrzelin.pl, wpłata wpisowego na konto:

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. ul. gen. L. Okulickiego 10

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ” II Memoriał SZACHOWY Strzelin”Zwolnieni z wpisowego GM, IM

Dorośli -10 złotych – w dniu zawodów 15 złotych
Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku – 5 złotych
XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł,

W klasyfikacji kobiet : I miejsce 200 zł, II miejsce-150 zł, III miejsce 100 zł
W klasyfikacji juniorów ze Strzelina (do lat 16, ur. 2002 i młodsi) – I miejsce 100 zł ( fund. A. Sobolewski)
Dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,
puchar ufundowany przez Rodzinę Chomickich dla zwycięzcy

przewidziane są także nagrody rzeczowe dla juniorów – komunikat w dniu zawodów.


NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Sędzia Główny Organizatorzy

Michał Dzikowski STRZELIŃSKIE CENTRUM SPORTOWO-EDUKACYJNE SP. z o.o.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024