Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Wrocławskiego Krasnala do lat 8 i 10

Organizatorzy:
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
przy współpracy MDK Fabryczna Wrocław

Miejsce rozgrywek:
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Kukuczki 26 a-b we Wrocławiu.

Grupy wiekowe:
Poranna – (może zagrać maks. 30 dzieci) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)

grupa do lat 6 (ur. 2012 i młodsi) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)
grupa do lat 7 (ur. 2011) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)

Popołudniowa – (może zagrać maks. 30 dzieci) – start o godzinie 14:00 (6 rund)

grupa do lat 8 (ur. 2010 i młodsi) start o godzinie 14:00 6 rund)
grupa do lat 10 (ur. 2008 i młodsi) start o godzinie 14:00 (6 rund)

zapisy do 15 maraca (czwartek)!
We wszystkich grupach, obowiązuje tempo gry 15 minut na zawodnika.

18.03.2018
Wpisowe:
25 zł do każdego turnieju – płacone przelewem na konto klubu do 15 marca (wpłaty dokonujemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Koniecznie proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres krasnal@polonia.wroclaw.pl).
Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

Zgłoszenia:

Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o dokonywanie wcześniejszych zgłoszeń do turnieju. W grupie porannej możemy przyjąć – 30 dzieci oraz w grupie popołudniowej również – 30 dzieci! Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres krasnal@polonia.wroclaw.pl (proszę podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka). Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maraca (czwartek)!

Inne:
Maksymalny czas trwania zawodów to 3,5 – 4 godziny.
W poszczególnych turniejach co najmniej trzech najlepszych zawodników oraz najlepsza dziewczynka w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Turniej nie jest liczony do rankingu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024