Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

XII MIĘDZYPOWIATOWYCH MISTRZOSTW SZACHOWYCH

POD PATRONATEM BURMISTRZA PRZEMKOWA - PRZEMKÓW 2018I. Cele turnieju:

- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,

- integracja środowiska szachowego z terenu Gminy Przemków, Powiatu Polkowickiego i okolicznych gmin i powiatów,

- promocja Gminy Przemków,

- pokazanie młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

- rozwój logicznego myślenia;

- rywalizacja sportowa.

II. Organizator turnieju:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

III. Współorganizatorzy:

Burmistrz Przemkowa;

UKS „Szach-Mat Przemków”.

III. Harmonogram realizacji turnieju:

luty 2018 - przesłanie do szkół informacji o mistrzostwach (zaproszenia do udziału oraz regulaminu);

do 16 marca 2018 - zgłoszenia przez nauczycieli uczniów do mistrzostw;

22 marca 2018 - organizacja XII Międzypowiatowych Mistrzostw Szachowych.IV. Miejsce i termin turnieju:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

Termin: 22 marca 2018r.

V. Terminarz realizacji turnieju:

8:00-8:45 zapisy (potwierdzenie zgłoszenia)

8:55 - otwarcie XII Międzypowiatowych Mistrzostw Szachowych

9.00-13.00 rundy 1-7

Ok. 13:30 zakończenie Mistrzostw i wręczenie nagród.

VI. System i tempo gryTurniej rozgrywany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Turniej rozgrywany będzie w czterech grupach:

Grupa A: uczniowie szkół podstawowych (do klasy III);

Grupa B: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI);

Grupa C: uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych;

Grupa D: open - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W grupie D dopuszcza się start osób dorosłych oraz chętnych uczniów z klas gimnazjalnych i szkół podstawowych posiadających co najmniej III kategorię szachową.

Tempo gry P-15’ (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika).

W przypadku małej frekwencji zawody zostaną rozegrane systemem kołowym lub grupy zostaną połączone – decyzję podejmuje sędzia główny.

VII. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział zawodnicy będący uczniami szkół z terenu Gminy Przemków, Powiatu Polkowickiego oraz sąsiednich, zaproszonych Gmin i Powiatów.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest również przesłanie zgłoszenia na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia do dnia 16 marca 2018r. faksem, mailowo lub pocztą na adres:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3 59-170 Przemków;

Tel/fax: 768320666, tel. 501 269 725

e-mail: gim_przemkow@poczta.onet.pl

Istnieje możliwość zgłoszenia na turniej przez stronę www.chessarbiter.com
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1539
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1540
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1541
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1542

Po 16 marca 2018 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

IX. Kolejność miejsc:

O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

- liczba punktów

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

- wartościowanie Buchholza

- wartościowanie progresywne

- liczba zwycięstw.

X. Nagrody:

W każdej kategorii za trzy pierwsze miejsca przewidziane są puchary.

Organizatorzy przewidują również nagrody niespodzianki.

XI. Postanowienia końcowe:

- zawodnicy muszą być pod opieką nauczycieli lub rodziców przez cały czas trwania turnieju;

- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają szkoły ucznia bądź opiekunowie;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024