Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH SZYBKICH
PĘGÓW 2018-04-07

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Klub Szachowy Wieża Pęgów
- Dolnośląski Związek Szachowy
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

2. Cel imprezy:
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich Osób Niepełnosprawnych
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich w kategorii 60+
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1800
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1600
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1400
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- zawodnicy posiadający ranking FIDE dla szachów szybkich nie większy niż 2000, jeżeli zawodnik nie posiada takiego rankingu obowiązuje ranking FIDE dla szachów klasycznych, a następnie ranking PZSzach (decyduje lista rankingowa FIDE na dzień 1 kwietnia 2018 roku) - zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- wpłacenie wpisowego w wysokości 35 zł na konto Klubu Szachowego Wieża Pęgów 71 9583 0009 0018 3110 2000 0001 do dnia 02 kwietnia 2018 roku lub 40 zł na miejscu w dniu zawodów
- liczba miejsc ograniczona do 300 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Termin i miejsce gry:
- 07.04.2018 r. godz. 10.00 - I runda
- sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 101,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

5. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.
- tempo gry: 10 minut + 5 sekundy

6. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw
- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

7. Nagrody: gwarantowane
Mężczyźni :
- I m. 400zł. + puchar
- II m. 300zł. + puchar
- III m. 200zł. + puchar
- IV m. 100 zł.
- V – VIII m. – 50 zł
Kobiety :
- I m. 300zł. + puchar
- II m. 200zł. + puchar
- III m. 100zł. + puchar
Niepełnosprawni:
- I m. 100 zł + puchar
- II m. 50zł.
Senior 60+
- I m. 100 zł + puchar
- II m. 50zł.
Ranking:
1800 - I m. – 100 zł. + puchar
- II m. 50zł.
1600 - I m. – 100 zł. + puchar
- II m. 50zł.
1400 - I m – 100 zł + puchar
- II m. 50zł.

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

8. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.
9. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024