Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA
W SZACHACH SZYBKICH 2018

14. TURNIEJ Z CYKLU 100 TURNIEJÓW NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

CHOSZCZNO 21 KWIETNIA 2018 R.

REGULAMIN

1. Cele imprezy:· Wyłonienie mistrza Choszczna w szachach na rok 2018.

· Popularyzacja gry w szachy na terenie gminy Choszczno.2. Organizatorzy:· Polski Związek Szachowy,

· Miasto i Gmina Choszczno,

· Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,

· Choszczeński Dom Kultury.3. Termin i miejsce:· Turniej rozegrany zostanie w dniu 21 kwietnia 2018 r. (sobota)

· Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

· Początek gier - godz. 10.00.

· Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 – 9:45.4. Zgłoszenia i uczestnictwo:· Zgłoszenia przyjmowane będą :

a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_26/

b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,

c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45 .· Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

· Liczba miejsc ograniczona do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.

· Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, ani nie poinformują w inny sposób Sędziego głównego, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.

5. Wpisowe do turnieju:· Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :Ø seniorzy (rocznik 1999 i starsi) : 20,00 zł ;

Ø juniorzy (rocznik 2000 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1953 i starsi ) :15,00 zł;

Ø zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 5 zł.6. System rozgrywek:· Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;

· Tempo gry- 13 minut + 3 sekundy na partię dla zawodnika ;

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:· liczba zdobytych punktów,

· Buchholz Cut-1

· średni Buchholz,

· pełny Buchholz,

· progres,8. Nagrody:· Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.

· Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.

· Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 12.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

· Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.9. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10. Uwagi końcowe:· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia,w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024