Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Turniej o Crossowy Puchar Jurka Górskiego w „Szachach Bieganych”

Jerzy Górski - polski sportowiec, mistrz świata w Double Iron Triathlon w USA z 1990 r.(7,6km pływania/360km jazdy na rowerze/84km biegu), którego historię opowiedziano w nagrodzonym na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2017 r. Nagrodą Publiczności filmie Łukasza Pakowskiego „NAJLEPSZY” oraz opisał w książce pod tym samym tytułem Łukasz Grass. „Jest to historia człowieka, który dokonał rzeczy niemożliwych, pokonał wszelkie bariery jakie stawiało przed nim życie, świat i własne słabości i udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko czasochłonne”
1. Organizator:
Sport Górski.
Stowarzyszenie Sportowe MOK Budoprojekt Głogów.

2. Cel turnieju:
Integracja środowisk związanych z różnymi dziedzinami aktywności sportowo – rekreacyjnej;
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród szachistów;
3. Miejsce i data rozgrywek:
Głogów - Tor Motocrossu Górków
22 kwietnia 2018 r. godz. 11.45

TURNIEJ ROZGRYWANY BĘDZIE PODCZAS ZAWODÓW BIEGOWYCH "CROSS STRACEŃCÓW", W KTÓRYCH UCZESTNICZYĆ BĘDZIE PONAD 1000 OSÓB

4. Prawo udziału:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zwłaszcza szachiści uprawiający aktywnie inne dyscypliny sportu, którzy podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
Oraz opłacą wpisowe w dniu zawodów tj. 10 zł. juniorzy i 15 zł. seniorzy.
Zgłoszenia: do dnia 17.04.2018 r.www.chessarbiter.com/turnieje.php lub piotrzahorski@wp.pl
Lista miejsc ograniczona.

5. System rozgrywek:
Turniej szachów błyskawicznych – 10 min. na zawodnika;
Zawodnik po wykonaniu każdego posunięcia, a przed naciśnięciem zegara musi przebiec (przejść) określony dystans: dorośli – 15 m. zaś juniorzy do lat 13 – 10 m.
Zawodnicy, którzy z przyczyn fizycznych nie będą mogli biegać mogą rozegrać partię w sposób klasyczny z tym, że do dyspozycji otrzymają 3 min. na grę. Ostateczną decyzję o takiej możliwości podejmie sędzia na wniosek zawodnika.
Turniej rozegrany zostanie w jednej grupie na dystansie 7 rund, kojarzenia systemem szwajcarskim.

6. Nagrody:
Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy z autografem Jerzego Górskiego - „NAJLEPSZEGO” oraz drobne upominki.

8. Program zawodów
Godz. 11.00 – 11.30 – weryfikacja zawodników
Ok. 11.45 – oficjalne rozpoczęcie
12.00 - start I rundy
12.30 – start II rundy
13.00 – start III rundy
13.30 – start IV rundy
14.00 – start V rundy
14.30 – start VI rundy
15.00 – start VII rundy
Ok. 16.00 – zakończenie i dekoracja zwycięzców

7. Dodatkowe informacje:
Sędzią turnieju będzie - Piotr Zahorski;
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE;
Niepełnoletni muszą pozostawać pod opieką dorosłych;
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych ( w razie deszczu organizator zapewnia częściowe zadaszenie)
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów.
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024