Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1. CEL IMPREZY:
- Umożliwienie kontaktów sportowych młodym szachistom polskim z rówieśnikami
z innych krajów w ramach europejskich festiwali szachowych „EURO-CHESS”.
- Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych pomiędzy ośrodkami szachowymi z całej Polski i z zagranicy.

2. ORGANIZATOR:
- Organizatorem zawodów jest UKS MDK-1 „HETMAN” BYDGOSZCZ
Kierownikiem zawodów jest Mariusz Stoppel (kom. 607-512-082).
• tel.: (52) 375-53-49
• fax: (52) 345-06-28
• e-mail: uks@mdk1.bydgoszcz.pl
• www.mdk1.bydgoszcz.pl/uks.html

3. TERMIN I MIEJSCE:
- Turniej odbędzie się w dniach 29.04 – 03.05.2018 r. w Bydgoszczy.
- ul. K.K. Baczyńskiego 3, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1.
- Program:

• Niedziela 29.04.2018 r.
- przyjazd ekip zagranicznych i polskich
- odprawa techniczna (zawodnicy i drużyny bez wcześniejszej weryfikacji): 20:00 Hotel „AMELIA”

• Poniedziałek 30.04.2018 r.
-Uroczyste otwarcie zawodów: 9.30
-Solving Show: 10.30-11.30
- I runda: 15:00 – 15:40
- II runda: 15:50 – 16:30
- III runda 16:40 – 17:20
- IV runda 17:30 – 18:10

• Wtorek 01.05.2018 r.
- V runda 9:00 – 9:40
- VI runda 9:50 – 10.30
- VII runda 10.40-11.20
- VIII runda 11.30-12.10
- IX runda 12.20-13.00
- Uroczyste zakończenie zawodów: 15:00-16.00
• Środa 02.05.2018 r.
- Wycieczka do Torunia („Młyn Wiedzy”) 9.00-13.00 i po Bydgoszczy dla ekip zagranicznych z przewodnikiem, rejs statkiem po Brdzie, zwiedzanie miasta 15.00-19.00
- Uroczysta kolacja podsumowująca turniej dla ekip zagranicznych: 20.00
• Czwartek 03.05.2018 r.
-Wyjazd ekip zagranicznych 9.00


4. UCZESTNICTWO:

- Zgłoszenia indywidualne do poszczególnych grup wiekowych:
• Turniej A – juniorzy i juniorki do lat 18, turniej zgłoszony do FIDE
• Turniej B – dzieci do lat 12
Wpisowe do zawodów wynosi 25 zł
Liczba miejsc ograniczona-Grupa A (40), Grupa B (60).
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Klasyfikacja drużynowa: w zawodach mogą uczestniczyć 3-osobowe drużyny reprezentujące ośrodki szachowe. Drużyna składa się z jednego juniora rocznik 2000 (Grupa A) lub młodszy, jednej juniorki rocznik 2000 (grupa A) lub dziewczynki do lat 12 (Grupa B) oraz jednego dziecka rocznik 2006 lub młodszy (dziecko musi grać w turnieju B). Możliwy jest start dwu lub więcej drużyn z jednego ośrodka szachowego.

 Przewiduje się utworzenie tzw. Grupy Eksperckiej (młodzieżowej), złożonej z 10 zawodników zaproszonych przez organizatora i zgłoszonej do oceny rankingowej FIDE.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim w dwóch grupach (A i B)
i kołowym (Grupa Ekspercka) na dystansie 9 rund.
Czas na rozegranie całej partii wynosi 15 min i 5 sec/ruch (Grupa A i Grupa Ekspercka) i po 20 minut na zawodnika (Grupa B).


6. OCENA WYNIKÓW:
- W zawodach prowadzi się punktację indywidualną i drużynową.
- Miejsca w turniejach indywidualnych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów,
a w razie ich równości o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw
d) progres
- Punktację drużynową prowadzi się na podstawie sumy zdobytych punktów trzech zawodników drużyny, a w razie ich równości decyduje większa liczba punktów z sumy rezultatów (progres).

7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:
- W turniejach obowiązują Przepisy Gry FIDE, stan na 1 stycznia 2018 r.
- Sędzią głównym zawodów będzie Ulrich Jahr (ulrich@logonet.com.pl) – sędzia klasy międzynarodowej (IA).
- Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
- Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na serwisach turniejowych www.chessarbiter.com lub wysłać na adres: uks@mdk1.bydgoszcz.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018 roku.

8. NAGRODY:
- Najlepsze zespoły w punktacji drużynowej otrzymają puchary ufundowane przez organizatorów.
- Najlepsi zawodnicy z Turnieju A (10) i z Turnieju B (15) otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W Grupie Experckiej przewiduje się nagrody finansowe.


9. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY:
- Koszty pobytu i wpisowego drużyn zagranicznych pokrywają organizatorzy.
- Polecane zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel „AMELIA” ul. Energetyczna 2
85-885 Bydgoszcz www.hotel-amelia.pl
- Wpisowe można przekazać na konto (najpóźniej do 25.04.2018 r.):
- Rachunek Dochodów Oświatowych MDK nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 29 1240 6452 1111 0010 4795 2743
(Faktura za wpisowe może być wystawiona tylko na podmiot wpłacający należność.) lub bezpośrednio w dniu zawodów (jednak bez możliwości otrzymania rachunku).

10. INNE:
- Sprzęt do gry zapewnia organizator.
- Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
- Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
- Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.
- Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024