Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
KOMUNIKAT-REGULAMIN
X JUBILEUSZOWEGO OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA
STRUMIEŃ, 25-26 MAJA 2018 r.
Część I – Nocny Turniej Szachowy
Część II – mecz finałowy
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
ORGANIZATORZY:
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu,
 Urząd Miejski w Strumieniu,
 LKS „Wisła” Strumień.
PATRONAT HONOROWY:
 Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia,
 Jiří Lukša – Starosta Miasta Petřvald,
 Czesław Greń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu.
PATRONAT MEDIALNY:
1) Głos Ziemi Cieszyńskiej,
2) Kronika Beskidzka,
3) Regionalny Portal Informacyjny beskidzka24.pl,
4) Niezależny Portal Informacyjny www.strumien.com,
5) Portal Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl,
6) www.petrvald-mesto.cz,
7) Petřvaldské Nowiny.
KIEROWNIK TURNIEJU:
 Jan Jałowiczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LKS „Wisła”
Strumień.
SĘDZIOWANIE:
 sędzia główny Turnieju – IA Jacek Matlak
 sędzia pomocniczy,
 kojarzenie komputerowe,
 obowiązują przepisy kodeksu szachowego.
INNE UWAGI:
 w sprawach nie ujętych w regulaminie decydują:
sędzia główny oraz kierownik Turnieju,
 sprzęt szachowy zabezpiecza organizator,
 udział w Turnieju jest bezpłatny,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za zły stan zdrowia i brak
ubezpieczenia zawodnika przystępującego do Turnieju,
 uczestnicy przybywają na własny koszt.
ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH TURNIEJÓW:
2009Vitali KOZIAK (IM) Zelmer Rzeszów
2010 Tomasz MOŁDAWSKI (k) LKS „Wisła” Strumień
2011 Piotr MULET (FM) TMS Roszada Gliwice
2012 Petr VELICKA (GM) Petřvald (Republika Czeska)
2013 Piotr MULET (FM) GKS Pniówek-74 Pawłowice Śląskie
2014Nazar USTIANOVICH (FM) Ukraina
2015Krzysztof BANASIK (k) LKS Zarzewie Prudnik
2016Vojtěch ZWARDOŃ (IM) Frýdek-Místek (Republika Czeska)
2017Vladimir SERGEEV (GM) Ukraina
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
PROGRAM TURNIEJU:
Część I –
19:00 – 20:00 – potwierdzenie udziału w Turnieju na liście w sali gry,
20:00 – odprawa techniczna, uroczyste otwarcie,
20:30 – I runda,
21:35 – II runda,
22:40 – III runda,
23:45 – IV runda,
00:55 – V runda,
02:00 – VI runda,
03:05 – VII runda,
04:10 – VIII runda,
05:20 – IX runda,
06:30 – X runda,
07:30 – przerwa (gorący posiłek).
Część II –
08:00 – mecz finałowy,
08:30 – uroczyste zakończenie Turnieju, rozdanie nagród.
W trakcie całego turnieju dla wszystkich jego uczestników będą dostępne
ciepłe i zimne napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz kanapki,
pączki i słodycze.
CELE TURNIEJU:
- zacieśnienie współpracy pomiędzy Gminą Strumień a Miastem
Petřvald,
- popularyzacja „Królewskiej Gry”,
- promocja naszego miasta, gminy, powiatu, regionu pogranicza
polsko-czeskiego,
- możliwość zdobycia kategorii szachowych.
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Część I – początek 25 maja (piątek) 2018 r.
godz. 20:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu, ul. Młyńska 14.
Część II – początek 26 maja (sobota) 2018 r.
godz. 08:00 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu – sala gry turnieju nocnego.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Część I – system szwajcarski, 20 minut + 10 sekund na posunięcie dla
zawodnika.
Część II – zawodnicy reprezentujący miasta Petřvald i Strumień
wytypowani zgodnie z obowiązującym regulaminem II części
Turnieju.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Część I – może wziąć udział każdy, który zgłosi chęć udziału
w Turnieju do 25 maja 2018 r. do godz. 18:
 za pośrednictwem strony www.chessarbiter.com – zakładka
turnieje szachowe,
 e-mailem na adres jan.jalowiczor@gmail.com,
 telefonicznie 691 571 294, 33 8571 294,
oraz potwierdzi swój udział na liście obecności w dniu Turnieju tj.
25 maja 2018 r. do godz. 20:00 w sali gry.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju należy o tym
fakcie niezwłocznie powiadomić sędziego lub Organizatora.
W przeciwnym razie zawodnik zostanie umieszczony jako kandydat
na Czarną Listę. Osoby już umieszczone na tzw. Czarnej Liście
wpłacają wpisowe powiększone o kwotę 10 zł.
Zgłaszając udział należy podać imię, nazwisko, klub, datę urodzenia
oraz ranking lub kategorię szachową.
Organizator zakwalifikuje do Turnieju maksymalnie 80 uczestników
(decyduje kolejność zgłoszeń). Lista zakwalifikowanych będzie
do wglądu na stronie www.chessarbiter.com
Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w turnieju wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej.
Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt oraz biorą pełną
odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
Turniej będzie klasyfikowany w rankingu międzynarodowym FIDE
w szachach szybkich (obowiązuje opłata 10 zł)
ZASADY PUNKTACJI:
Część I – o kolejności miejsc decyduje kolejno:
 suma zdobytych punktów,
 punktacja średnia Buchholza,
 punktacja pełna Buchholza,
 liczba zwycięstw,
 progres,
 wynik bezpośredni,
 losowanie.
NAGRODY:
Część I –
 1 miejsce – puchar + medal + nagroda rzeczowa + 500 zł,
 2 miejsce – puchar + medal + nagroda rzeczowa + 300 zł,
 3 miejsce – puchar + medal + nagroda rzeczowa + 250 zł,
 4,5,6 miejsce – nagroda rzeczowa + 200 zł,
 7,8 miejsce – 150 zł,
 9,10 miejsce – 100 zł,
 najlepsza kobieta – puchar + nagroda rzeczowa,
 najlepszy zawodnik ze Strumienia – puchar + nagr. rzeczowa,
 najstarszy i najmłodszy uczestnik – puchar + nagr. rzeczowa,
 trzy nagrody niespodzianki losowane wśród uczestników
turnieju obecnych na jego uroczystym zakończeniu,
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Część II – puchar dla zwycięskiego miasta, dla uczestników nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024