Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA do lat 7 na 2018
Komunikat Organizacyjny

Cel:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2018.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

Organizator:
Świat Szachów – Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,Centrum Sportowe Hasta la Vista,
Dolnośląski Związek Szachowy, Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
26 maja 2018 r. (sobota)
Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15 - 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 - 10:00 - odprawa techniczna i otwarcie;
10:15 - 14:30 - rundy 1 do 6.
Około 14.45 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.
Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 ( r. ur. 2011 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 20 min. + 10 s. na pos. dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl lub przez formularz internetowy na serwisie turniejowym w terminie do 25 maja 2018 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.

Wpisowe:
Wpisowego wynosi 20 zł, które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do la 7
na 2018 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.

Postanowienia końcowe:
W czasie wolnym między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Warunkiem zdobycia wyższej kategorii szachowej jest rejestracja zawodnika w Centralnym Rejestrze PZSzach na formularzu nr 5 (nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych – posiadających numer IDCR)

WGM Monika Krupa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023