Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I MEMORIAŁ JÓZEFA STECYKA I ADAMA SZCZUKI

REGULAMIN

I. Organizatorzy:
· Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego
ul. Portowa 3 73-110 Stargard
telefon i fax: 91 834 43 01
sekretariat@mdk.stargard.pl

II. Miejsce turnieju:
· Młodzieżowy Dom Kultury Stargard ul. Portowa 3

III. Uczestnictwo:
· Turniej odbędzie się 26 maja 2018 r. ( sobota ) w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Portowej 3 w Stargardzie.
· Początek turnieju o godzinie 10:00.
· Potwierdzanie obecności w dniu turnieju w godzinach 9.00-9.45.
· Prawo gry ma każda osoba, bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć, miejsce zamieszkania itd. po opłaceniu wpisowego.
· Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
1) za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro
2) na adres e-mail sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com
· Zgłoszenia w ten sposób przyjmowane są do piątku, 25 maja 2018 r., do godz. 15:00.

IV. System rozgrywek i tempo gry:
· Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
· W przypadku niskiej frekwencji rozegrany zostanie systemem kołowym.
· Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

V. Wpisowe:
· Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek opłacić wpisowe. Wysokość wpisowego jest następująca:

Seniorzy
15 złotych

Juniorzy do lat 18
10 złotych
Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju, podczas weryfikacji listy startowej.

· Wpisowe dla zawodników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej, w terminie i w sposób określony w III., będzie powiększone o 10 zł.

VI. Nagrody:
· Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody finansowe;
· Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc IV-X;
· Nagroda rzeczowe za miejsca I-III w kategorii juniorów do lat 14;
· W przypadku wysokiej frekwencji pula nagród może ulec zwiększeniu;
· Nagrody nie dublują się;
· Każdy zawodnik ma prawo do jednej nagrody ( wyżej umiejscowionej na liście nagród

VII. Uwagi sędziowskie:
· Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.
· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.
· Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.
· Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

VIII. Postanowienia końcowe:
· Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
· Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
· Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.
· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
· Ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu należy do Organizatora.

Komitet Organizacyjny

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023