Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXI Królewski Gambit Radomia im. Jacka Żemantowskiego
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezesa PZSzach
27-05-2018 r.
43 Turniej Szachowy rozgrywany w ramach Akcji PZSzach
„100 turniejów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

1. Organizator:
- Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „GAMBIT”
- Gmina Miasta Radomia
- Polski Związek Szachowy

2. Patronat:
- Prezes Polskiego Związku Szachowego – Adam Dzwonkowski

3. Termin i miejsce:
- 27-05-2018 r. – Dom Technika NOT Radom ul. prof. Wł. Krukowskiego1
(dawniej Struga 7a )
- od godz. 9.00 - potwierdzenie zgłoszeń; 9.45 - odprawa techniczna;
10.00 - otwarcie turnieju; 10.15 - I runda

4. System rozgrywek i tempo gry:
- 9 rund systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par
- tempo gry – 10 min. + 5”/ruch

UWAGA !!!

Zawodnicy kontynuują grę od 2-go posunięcia czarnych gambitu królewskiego po ruchach
1. e4 ; e5 2. f4 we wszystkich partiach turnieju
- powyższe warunki dotyczą tylko zawodników grających w Gr.A

- Grupie B pozostawia się dowolność wyboru debiutu w całym turnieju !!!

5. Warunki uczestnictwa:
- GRUPA A - Zawodnicy z min. I kategorią kobiecą lub II kategorią męską
- GRUPA B - Zawodnicy z maksymalnie II kategorią kobiecą lub III męską

6. Wpisowe:
- GRUPA A - 30 zł; - GRUPA B - 15 zł GM, IM gratis
zniżki za wpisowe: zawodnicy z Radomia i juniorzy : Gr A – 20 zł, Gr B – 10 zł

7. Nagrody: /netto/
- GRUPA A - I miejsce - Puchar Prezesa PZSzach +2200 zł
II miejsce - 1300 zł, III miejsce - 900 zł.......... XV miejsce – 200 zł
Kobiety - I miejsce - 600 zł , II - 400 zł , III - 250 zł (+ puchary)
IV- 150 zł, V -100 zł
- Nagrody specjalne dla zwycięzców w grupach rankingowych: 1800, 2000 ....
- Nagroda dla najlepszego zawodnika z Radomia
- Nagrody dla najmłodszych zawodników turnieju

- GRUPA B - Atrakcyjne nagrody rzeczowe min. za miejsca 1-10 oraz trzy dla
najlepszych zawodniczek, puchary, nagrody dla najmłodszych,

Nagrody nie są dzielone.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują;
- Bucholtz cut-1
- pełny Bucholtz
- progress
- liczba zwycięstw
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE. Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
W czasie trwania turnieju czynna będzie restauracja.
Zapisy partii z pierwszej szachownicy będą dostępne na stronie RSS Gambit http://www.gambit.radom.pl/ po zakończeniu turnieju.

8. Zgłoszenia:. do dnia 26-05-2018r
- pocztą elektroniczną na, e-mail: gambitradom@wp.pl , lub
turniej A www.chessarbiter.com/turnieje/2018/I
turniej B www.chessarbiter.com/turnieje/2018/II
- telefonicznie z podaniem imienia, nazwiska, klubu, kategorii, rank.
Dyrektor Turnieju Andrzej Zygarski tel. kom. 502-327-007.
(ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)

9. Sędzia główny IA Agnieszka Brustman

Potwierdzanie zgłoszeń – od godz. 9.00
Odprawa techniczna – godz. 9.45
Otwarcie turnieju – godz. 10.00
I sza runda - godz. 10.15
10. Uroczyste zakończenie
i rozdanie nagród z udziałem zaproszonych Gości ok. godz. 17.30

11. Postanowienia końcowe

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych).
Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nie może być podważona.
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
12. W ciągu całego dnia rozgrywek wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Zygarski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024