Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT TURNIEJU SZACHOWEGO
„PIERWSZY KROK DO MISTRZOSTWA” 09 06 2018r.

1.Organizator:
– Klub Szachowy Polonia Wrocław (www.polonia.wroclaw.pl)
– Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna Wrocław (www.mdk.wroc.pl)
2. Cel:
Turnieje organizowane są w celu zapoznania dzieci i ich rodziców z zasadami i specyfiką rywalizacji szachowej
oraz w celu umożliwienia zawodnikom i zawodniczkom zdobycia V
i IV kategorii szachowej
3. Miejsce:
Klub Szachowy Polonia Wrocław ul. Kukuczki 26 ab we Wrocławiu
4. Termin i tempo gry:
09 czerwiec 2018r. – 30 minut na zawodnika
W turnieju mogą wziąć udział dzieci posiadające co najwyżej IV kategorie szachową. W turnieju będzie można
zdobyć V i IV kategorię. W przypadku dużej liczby uczestników zostaną zrobione dwie grupy wiekowe do lat 7
i grupa do lat 10.
5. System rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim: 6 rund
Sobota 09.06.2018r.
8.50-9.40 – potwierdzenie udziału w zawodach, opłacenie wpisowego.
9.45 – uroczyste otwarcie zawodów
10.00-16.00 – I-VI runda
16.15 – uroczyste zakończenie zawodów
6. Zgłoszenia:
E-mail w terminie do dnia 6 czerwca 2018r. z podaniem danych: imię i nazwisko dziecka, kategoria szachowa,
dokładna data urodzenia, klub/miasto.
turnieje@polonia.wroclaw.pl
7. Wpisowe:
Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł. Opłaty tej należy dokonać do dnia 6 czerwca
Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto: Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312
8. Nagrody:
Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i upominek
9. Uwagi:
W Turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo
ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023