Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW MAKROREGIONALNYCH MŁODZIKÓW (8-10 LAT) W SZACHACH
BABIMOST, 14 - 17 CZERWCA 2018

1. Organizator zawodów:
 Lubuski Związek Szachowy

2. Cel zawodów:
 Wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM
 Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży
 Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych

3. Termin i miejsce:
14 -17 czerwca 2018 r. Centrum Konferencyjne Brancon
ul. 1 Maja 18, 66-110 Babimost,woj. lubuskie http://brancon.pl

4. Program zawodów:
14.06.2018: przyjazd i zakwaterowanie zawodników od godz. 16:00.
18:00 - 19:30 – kolacja
Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.
15.06.2018: 08:00 - 09:00 - śniadanie
09:00 - rozpoczęcie zawodów i I runda
11:00 - II runda
13:00 - 14:00 - obiad
15:00 - III runda
18:00 - 19:00 - kolacja
16.06.2018: 08:00 - 09:00 śniadanie
09:00 - IV runda
11:00 - V runda
13:00 - 14:00 obiad
15:00 - VI runda
18:00 - 19:00 - kolacja
17.06.2018: 08:00 - 09:00 - śniadanie
09:00 - VII runda
11:30 - zakończenie
12:00 - obiad

5. Warunki uczestnictwa:
W MMM mogą brać udział zawodnicy z roczników 2008-2010, posiadający licencję
zawodniczą PZSzach, reprezentujący województwo lubuskie lub dolnośląskie. W
turnieju nie ma wpisowego.

6. System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiego Związku Szachowego.

7. Tempo gry: 30 + 30 na partię dla zawodnika. Organizator planuje
przeprowadzenie transmisji on-line z czołowych szachownic.

8. Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy
PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem
większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy,
przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 40 posunięcia.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Centrum Konferencyjne Brancon, ul. 1 Maja 18, 66-110 Babimost.
Koszt noclegów z wyżywieniem w pokojach 2-4 osobowych wynosi 85 zł za 1 dobę,
pokoje 1-osobowe 125 zł. Zgłoszenia na noclegi i wyżywienie:
Andrzej Modzelan, (tel. 606-921-188), anmodz@gmail.com.
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.

10. Finansowanie:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia prosimy opłacać przelewem do dnia 31 maja
2018 na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001. W uzasadnionych
przypadkach (po uzgodnieniu z organizatorem) gotówką w biurze zawodów.

11. Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać drogą elektroniczną na
adres: anmodz@gmail.com do dnia 31.05.2018 w temacie pisząc
„MMM2018”. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania
i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.

12. Nagrody:
Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej grupie turniejowej. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy.

13. Inne sprawy organizacyjne:
 Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez
cały czas trwania zawodów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników
odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
 Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników,
sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133
poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpow
szechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Andrzej Modzelan
Prezes LZSzach.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023