Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Charytatywny turniej szachowy
„Gramy dla Antka!!!”
XII Otwarte Mistrzostwa Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 15 w Opolu im. Królowej Jadwigi
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu im. Królowej Jadwigi
Akademia Szachowa „Rodło” Opole

2. Cele.
Popularyzacja szachów wśród najmłodszych.
Wsparcie walki o zdrowie naszego kolegi i podopiecznego – Antoniego Pochopina.

3. Miejsce.
PSP 15 w Opolu ul. Małopolska 20

4. Warunki uczestnictwa.
W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, pod warunkiem:
• zgłoszenia zgodnie z pkt. 9,
• przedstawienia w dniu zawodów potwierdzenia wsparcia Antka kwotą nie niższą niż 25zł na konto:
Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy
52 1240 1183 1111 0010 7357 0205
z dopiskiem: „dla Antka Pochopina”

5. Termin zawodów.
Sobota 16 czerwca 2018 r.
Potwierdzenie obecności zawodników (zgłoszonych zgodnie z pkt. 9) w godz. 915 - 945.
Początek pierwszej rundy ok. godz. 10. Orientacyjna godzina ceremonii zakończenia turnieju - 13.00

6. Grupy turniejowe.
a/ do 8 lat - rocznik 2010 i młodsi
b/ do 11 lat - rocznik 2007 i młodsi
c/ do 14 lat - rocznik 2004 i młodsi
d/ Open – dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i kategorię szachową.

7. System rozgrywek i tempo gry.
System szwajcarski 7 rund lub kołowy (w zależności od liczby uczestników w danej grupie). W przypadku niskiej frekwencji organizator dopuszcza połączenie grup z zachowaniem odrębności przy tytułach i nagrodach. Tempo gry: po 10 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii.

8. Nagrody.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymują puchary.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w grupie otrzymują medale.
Dyplomy przewidziane są dla wszystkich uczestników imprezy.
Ponadto wyróżnieni zostaną najlepsi reprezentanci PSP 15 w grupach a/b/c.

9. Zgłoszenie.
Zgłoszenia do dnia 13.06.2018r. przyjmuje Marcin Taboła, e-mail:marcin.tabola@gmail.com, sms:604523744
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia i nr szkoły w przypadku grup a/b/c. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, na potrzeby organizacji turnieju, a także publikacji wyników i zdjęć w mediach tradycyjnych i internetowych.
Zawodnicy nie zgłoszeni w w/w terminie mogą być nie dopuszczeni do gry.
Organizator nie zapewnia opieki dzieciom, odpowiada jedynie za merytoryczną część przedsięwzięcia.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023