Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat
XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy
„Perła Bałtyku” ŁAZY, 23.06. – 03.07.2018

+ Szkolenie szachowe dla dzieci 23.06. – 03.07.2018

I. Cel:
–popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
–promocja Regionu, Pomorza Zachodniego

II. Patronat:
Olga Roszak-Pezała – Wójt Gminy Mielno
Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

III. Termin i miejsce:
23.06. – 03.07.2018 rok
Festiwal zostanie rozegrany w Ośrodku Wczasowym „Bryza” w ŁAZACH , ul. Wąska 2, 76-032 Łazy (k/Koszalina),
zachodniopomorskie, www.bryza.tp2.pl

IV. Sędzia główny:
Arbiter klasy międzynarodowej Jacek Matlak, e-mail jacek_matlak@wp.pl, tel.+48 609 945 637
Transmisja internetowa – Arkadiusz Korbal

V. System rozgrywek:
Festiwal zostanie rozegrany w czterech grupach (turnieje A, B i C zgłoszone do FIDE)
Grupa A – zawodnicy posiadający ranking FIDE powyżej 1600
Grupa B – zawodnicy posiadający ranking FIDE do 1600 oraz zawodnicy bez rankingu ELO
Grupa C – seniorzy od 50 lat (rocznik 1968 i starsi)
Grupa D – dzieci do lat 10 (rocznik 2008 i młodsze)
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 31 maja 2018 w serwisach
Turniej A http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7881/
Turniej B http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7882/
Turniej C http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_754/
Turniej D http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7883/
Zgłoszenia można również kierować do sędziego zawodów na adres e-mail:jacek_matlak@wp.pl lub tel. 609 945 637

VI. Wpisowe z opłatą klasyfikacyjno-rankingową:
Turniej A – 160,00 PLN, Zawodnicy GM / IM lub z rankingiem powyżej 2400 zwolnieni z wpisowego
Turniej B – 140,00 PLN,
Turniej C – 120,00 PLN,
Turniej D – 80,00 PLN
Wpisowe proszę wpłacać na konto klubu: KSz „Hetman” Koszalin
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590
Zniżki:
Juniorzy (rocznik 2000 i młodsi) grający w OPEN A i B - 20zł zniżki na wpisowym
Osoby korzystające z zakwaterowania u organizatora - 20zl zniżki na wpisowym

VII. Pula nagród finansowych:
Turniej A Turniej C (Seniorzy)

Turniej B Turniej D
Uwagi dotyczące nagród:
Nagrody nie są dzielone.
Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody
(w tym jedną nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce nagrody do 760 PLN
zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
1 miejsce 2500
PLN Nagrody specjalne
2 miejsce 2000
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 16
200
PLN
3 miejsce 1500
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 14
200
PLN
4 miejsce 1000
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 12
200
PLN
5 miejsce 750
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 10
200
PLN
6 miejsce 600
PLN Najlepsza kobieta 200
PLN
7 miejsce 500
PLN
Ranking FIDE
do 2000
200
PLN
8 miejsce 400
PLN
Ranking FIDE
do 1900
200
PLN
9 miejsce 300
PLN
Ranking FIDE
do 1800
200
PLN
10 miejsce 250
PLN
Ranking FIDE
do 1700
200
PLN
1 miejsce 750
PLN
2 miejsce 500
PLN
3 miejsce 400
PLN
4 miejsce 300
PLN
5 miejsce 200
PLN
Nagrody specjalne
Najlepsza kobieta 150
PLN
Najlepszy zawodnik
+ 60 lat
150
PLN
Najlepszy zawodnik
+ 70 lat
150
PLN
1 miejsce 1000
PLN Nagrody specjalne
2 miejsce 750
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 16
100
PLN
3 miejsce 500
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 14
100
PLN
4 miejsce 400
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 12
100
PLN
5 miejsce 300
PLN
Najlepszy Zawodnik
do lat 10
100
PLN
6 miejsce 250
PLN Najlepsza kobieta 100
PLN
7 miejsce 200
PLN Ranking do 1400 100
PLN
8 miejsce 200
PLN Ranking do 1300 100
PLN
9 miejsce 150
PLN Ranking do 1200 100
PLN
10 miejsce 150
PLN Ranking do 1100 100
PLN
1 miejsce Puchar + nagroda rzeczowa
2 miejsce Puchar + nagroda rzeczowa
3 miejsce Puchar + nagroda rzeczowa
4 miejsce nagroda rzeczowa
5 miejsce nagroda rzeczowa
6 miejsce nagroda rzeczowa
7 miejsce nagroda rzeczowa
8 miejsce nagroda rzeczowa
9 miejsce nagroda rzeczowa
10 miejsce nagroda rzeczowa
Junior do lat 8 Puchar + nagroda rzeczowa
Juniorka do lat 8 Puchar + nagroda rzeczowa
Upominki dla wszystkich uczestników turnieju D

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Cena 85,00 złoty brutto osobo/dzień (10 dni x 85,00 = 850,00 zł), pokoje 2, 3 oraz 4 – osobowe typu „studio 2+2”;
wyżywienie „szwedzki stół” na wszystkie posiłki
Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie proszę wpłacać na konto klubu: KSz „Hetman” Koszalin
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590
Płatności na miejscu po wcześniejszych uzgodnieniach i uregulowaniu wpisowego
Zapotrzebowanie na zakwaterowania i wyżywienie przyjmowane są adres e-mail:
turnieje.hetman@gmail.com, do 31 maja 2018 roku
IX. Szkolenie szachowe dla dzieci:
Cena 150zł – pakiet 7 zajeć szachowych po 1,5 godziny w grupach rankingowych (w tym konkurs rozwiązywania
zadań) – Trenerzy z I kategorią, kandydat na mistrza oraz mistrz międzynarodowy.
Cena 1150 zł – zapewniamy zajęcia szachowe i sportowe dla dzieci, opiekę przez wykwalifikowaną kadrę,
zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie i udział w turnieju szachowym podczas Festiwalu. Dojazd do Łaz we
własnym zakresie.
Zgłoszenia na adres e-mail turnieje.hetman@gmail.com do 31 maja 2018

X. Harmonogram Festiwalu:

XI. Uwagi końcowe
Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora Dyrektor Turnieju
Tomasz Kamieniecki tel. 517-21-63-17
Sobota 23.06.2018 od godz. 09:00 Akredytacja uczestników
godz. 20:00 Odprawa techniczna
Niedziela 24.06.2018 godz. 09:30 Otwarcie + I runda
Poniedziałek 25.06.2018 godz. 15:00 II runda
Wtorek 26.06.2018 godz. 15:00 III runda
Środa 27.06.2018 godz. 15:00 IV runda
Czwartek 28.06.2018 godz. 09:30 Turniej piłki nożnej
godz. 15:00 V runda
Piątek 29.06.2018 godz. 15:00 VI runda
Sobota 30.06.2018 godz. 15:00 VII runda
godz. 20:00 Grill integracyjny
godz. 21:00 Turniej szachów błyskawicznych
Niedziela 01.07.2018
Dzień wolny godz. 09:00 Konkurs rozwiązywania zadań (solving)
godz. 11:15 Turniej kloca
godz. 15:00 Turniej szachów szybkich
Poniedziałek 02.07.2018 godz. 15:00 VIII runda
Wtorek 03.07.2018 godz. 09:00 IX runda
godz. 15:00 Ceremonia zakończenie Festiwalu

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024