Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa


pod honorowym patronatem

Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Warszawy


Warszawa, 7-16 lipca 2018


Turnieje:


A - Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

B - Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2000

C - Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)

D - Turniej Nadziei Szachowych (ur. w roku 2008 i Później)Komunikat Organizacyjny nr 1


1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym.


2. Partner: Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie.


3. Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.


4. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja mariamacieja@o2.pl tel.: +48-603–391–318

Wicedyrektor Festiwalu: Tomasz Delega .


5. Sędzia główny: FA Paweł Suwarski


6. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/najdorf2018/


7. Miejsce i termin rozgrywek: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a w dniach 7-16 lipca 2018 r..


Szczegółowy terminarz (Turniej D: 7-8 lipca 2018)


Sobota

07.07.2018

godz. 10:00 – 14:00


godz. 14:00 – 15:00


godz. 15:00 – 19:00

Rundy: I – II


PRZERWARundy: III – IV


Niedziela

08.07.2018

godz. 9:30 – 16:00

Rundy: V – VII


Niedziela


08.07.2018


godz. 16:30


Zakończenie


Szczegółowy terminarz (Turnieje: A, B, C: 8-16.07.2018)

Niedziela

08.07.2018

godz. 16:30

Rozpoczęcie Festiwalu

Niedziela

08.07.2018

godz. 17:00

I runda

Poniedziałek

09.07.2018

godz. 17:00

II runda

Wtorek

10.07.2018

godz. 17:00

III runda

Środa

11.07.2018

godz. 17:00

IV runda


Czwartek

12.07.2018

godz. 17:00

V runda

Piątek

13.07.2018

godz. 17:00

VI runda

Sobota

14.07.2018

godz. 17:00

VII runda

Niedziela

15.07.2018

godz. 17:00

VIII runda

Poniedziałek

16.07.2018

godz. 9:00

IX runda

Poniedziałek

16.07.2018

godz. 16:00

Zakończenie Festiwalu8. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):


Turniej A

Dla zawodnikĂłw z rankingiem ELO co najmniej 2000


Wpisowe: 200 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A zawodników w wieku do lat 18 z rankingiem ELO 1900 – 2000. Końcowa weryfikacja zgłoszenia będzie dokonana na podstawie listy FIDE z dnia 1.07.2018 r. . Wpisowe dla tych zawodników wynosi 250 PLN.

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie


Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.


Turniej B

Dla zawodnikĂłw z rankingiem ELO od 1600 do 2000


Wpisowe: 160 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.


Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju B zawodników z rankingiem ELO 1500 - 1600 wg listy FIDE z dnia 1.07.2018 r.. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN.


Turniej C

Dla zawodnikĂłw z rankingiem ELO poniĹźej 1600 (w tym bez rankingu ELO)


Wpisowe: 140 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.


Turniej D

Turniej Szachowych Nadziei (dla dzieci urodzonych w roku 2008 i później)


Wpisowe: 60 PLN


W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowych: V, IV, III i II.


Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.

Kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.


9. Warunki uczestnictwa:


a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2018 w terminie do 20.06.2018 lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE na adres: najdorf2018@gmail.com w terminie do 20.06.2018.


b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.06.2018:


I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa


nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)


SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code: PL 95124028871111001004853355 (w złotych)


Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.


II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00


c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 21.06. – 07.07.2018 będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu e-maila na adres: najdorf2018@gmail.com . Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.06.2018 wzrasta o 50 zł.


d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 08.07.2018 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.


e) Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.10. Informacje o hotelach.


a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel Karat *** (Warszawa, ul. Słoneczna 37) – 15 minut pieszo od sali gry. Strona internetowa: http://hotelkarat.pl/ .


W Hotelu Karat zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.


W miarę wolnych miejsc, organizatorzy kwaterować będą innych uczestników Festiwalu:

cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 180 PLN brutto od osoby dziennie.

Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 120 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

b) Pozostałe zakwaterowanie pozostaje w gestii zawodników.

11. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:


Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:


grupa A: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.


grupa B i C: 90 min na partię z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.


Turniej D rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 1 h na partię dla zawodnika.


We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.


Uwagi:

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.


12. Weryfikacja uczestnictwa:


Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2018 .


13. Nagrody:


Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 64 000 PLN.


W Turnieju A – fundusz 34 000 PLN

W Turnieju B – fundusz 17 000 PLN

W Turnieju C – fundusz 13 000 PLN

W Turnieju D – nagrody rzeczowe


Nagrody główne

Turniej A

Turniej B

Turniej C

za miejsce pierwsze

10000 PLN

3000 PLN

3000 PLN

za miejsce drugie

6000 PLN

2500 PLN

2000 PLN

za miejsce trzecie

4000 PLN

2000 PLN

1000 PLN

za miejsce czwarte

3000 PLN

1000 PLN

700 PLN

za miejsce piąte

2000 PLN

900 PLN

700 PLN

za miejsce szĂłste

1000 PLN

700 PLN

600 PLN

za miejsce siĂłdme

1000 PLN

700 PLN

600 PLN

za miejsce Ăłsme

700 PLN

600 PLN

500 PLN

za miejsce dziewiąte

700 PLN

600 PLN

500 PLN

za miejsce dziesiąte

600 PLN

500 PLN

400 PLN

za miejsce jedenaste

600 PLN

400 PLN

300 PLN

za miejsce dwunaste

500 PLN

400 PLN

300 PLN

za miejsce trzynaste

500 PLN

300 PLN

200 PLN

Łącznie

30600 PLN

13600 PLN

10800 PLN

Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 3400 PLN

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN, II – 400 PLN

najlepszy zawodnik ur.2000 lub młodszy

I – 400 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2000 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2300

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2200

I – 400 PLN,Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 3400 PLN

najlepsza kobieta

I – 500 PLN

najlepszy senior ur.1958 lub starszy

I – 400 PLN

najlepszy junior ur.2000 - 2001

I – 400 PLN

najlepsza juniorka ur.2000 – 2001

I – 400 PLN

najlepszy junior ur.2002 - 2003

I – 400 PLN

najlepsza juniorka ur.2002 – 2003

I – 400 PLN

najlepszy junior ur.2004 lub młodszy

I – 300 PLN

najlepsza juniorka ur.2004 lub młodsza

I – 300 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1800

I – 300 PLNTurniej C - nagrody specjalne - fundusz 2400 PLN

najlepsza kobieta

I – 400 PLN

najlepszy senior ur.1958 lub starszy

I – 400 PLN

najlepszy junior ur. 2004 - 2005

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur. 2004 - 2005

I - 200 PLN

najlepszy junior ur.2006 -2007

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2006 -2007

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2008 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2008 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu < 1400 ELO

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu < 1200 ELO

I – 200 PLN


W Turnieju D trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2018/2019.Uwagi:

a) Wszystkie dzieci w turnieju D, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy;

b) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).

c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

d) Nagrody nie są dzielone.

e) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce

II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1958 roku lub wcześniej

V) dla najlepszej kobiety

VI) w grupach rankingowych (w najniĚźszej grupie z moĚźliwych)


f) Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

g) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.


14. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: mariamacieja@o2.pl ).

a) Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 7-16.07.2018 dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora;

b) WyĹźywienie (lub rekompensata finansowa) w terminie 7-16.07.2018 dla zawodnikĂłw zaproszonych na koszt organizatora.

c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).


15. Wizy:


a) Warunkiem przesłania zaproszenia wizowego jest wcześniejsze zapłacenie przez zawodnika opłat startowych. Na podstawie dokonanej opłaty zostanie przesłane zaproszenie wizowe.

c) Prośby o zaproszenia wizowe prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja : mariamacieja@o2.pl .


16. Ubezpieczenie:


Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.


17. Postanowienia końcowe:


a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).


Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024