Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
im. Józefa Dominika „Dobczyce 2018”
pod patronatem:
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego
Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala
Wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla

KOMITET ORGANIZACYJNY

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 12 2716757, www.mgokis.dobczyce.pl
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach - Sekcja Szachowa "Dominik", ul. Podgórska 2, www.tkkfdobczyce.pl
3. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 www.dobczyce.pl
4. Oddział PTTK Dobczyce, ul. Podgórska 1, Tel/fax 122711176


TERMIN I MIEJSCE

11 - 15.07.2018 r. Turniej A o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce– Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

11 - 15.07.2018 r. Turniej B o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce – Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

14 - 15.07.2018 r. Turniej C - Otwarte Mistrzostwa Amatorów Gminy i Miasta Dobczyce o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego – Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce ul. Szkolna 43

13 - 15.07.2018 r. Turniej D dla juniorów urodzonych w 2005 r. i młodszych
o Puchar Dyrektora MGOKiS - Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

15.07.2019 r. Turniej E - IV Otwarte Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy
i Miasta Dobczyce o Puchar Dyrektora MGOKiS – Regionalne Centrum - Oświatowo Sportowe Dobczyce ul. Szkolna 43

20.07.2018 r. Turniej „dwójek” i rodzin im. Edwarda Miki – zamek
w Dobczycach o Puchar Prezesa Spółki Inf-Tech

21.07.2018 r. Turniej szachów szybkich FIDE Podgórska 2 TKKF Dobczyce o Puchar Prezesa TKKF Dobczyce


22.07.2018 r. Turniej błyskawiczny FIDE o Puchar Wójta Gminy Raciechowice, Zespół Szkół nr 1, Raciechowice 106

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej A dla zawodników z rankingiem ELO lub PZSzach powyżej 1900. Organizator w indywidualnych przypadkach może dopuścić zawodników z niższym rankingiem pod warunkiem terminowego zgłoszenia.

Turniej B dla zawodników z rankingiem ELO lub PZSzach mniejszym bądź równym 1900.

Turniej C dla zawodniczek i zawodników o rankingu PZSzach do 1600 bez ograniczeń wiekowych grany na dystansie 7 rund. Możliwość zdobycia kategorii do II włącznie ( I kobieca)

Turniej D dla juniorów urodzonych w 2005 r. i młodszych (9 rund). Możliwość zdobycia kategorii do kandydata na mistrza włącznie.

Turniej E Otwarte Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy i Miasta Dobczyce dla dzieci urodzonych w 2011 r. i młodszych grany na dystansie 9 rund. Możliwość zdobycia kategorii do IV włącznie.

Turnieje A, B, D rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
i podlegają ocenie rankingowej FIDE.

Turniej "dwójek i rodzin" 2 - osobowe zespoły, osobna klasyfikacja rodzin,
o najbliższym pokrewieństwie np. rodzic z dzieckiem, rodzeństwo. Turniej
„dwójek i rodzin” zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P-10. Osoby reprezentujące ten sam zespół nie będą kojarzone do gry ze sobą.

Turniej szachów szybkich FIDE 9 rund systemem szwajcarskim tempem P-10’ +5’’.

Turniej błyskawiczny FIDE zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund tempem gry P-3’ +2’’.

Turnieje szachów szybkich i błyskawiczny podlegają ocenie rankingowej FIDE.


TEMPO GRY

Turnieje A i B zostaną rozegrane tempem 1,5 godziny na partię + 30 sekund za każde wykonane posunięcie.
W turnieju C tempo 60 min. na partię dla zawodnika, w turnieju D po 1 godzinie + 30 sekund za każde wykonane posunięcie, turniej E tempo 30 minut na partię dla zawodnika. Dopuszczalne spóźnienie na partię do 15 minut.WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do uczestnictwa w festiwalu mają zawodnicy, którzy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem swojej grupy zostaną zgłoszeni do turnieju poprzez serwis chessarbiter.com. Ewentualnie zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w godzinach wieczornych pod numerem 507930509 lub mailem ogniskotkkfdobczyce@gmail.com W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, kategorię, ranking, pełną datę urodzenia, nazwę reprezentowanego klubu, turnieje w których zamierzają grać. Zgłoszenie po terminie możliwe w miarę wolnych miejsc.


WPISOWE

Wysokość wpisowego do turniejów:

• Turniej A : 140 zł, juniorzy do 18 lat 110 zł
• Turniej B : 110 zł, juniorzy do 18 lat 90 zł
• Turniej C : 40 zł
• Turniej D : 50 zł
• Turniej E : 20 zł
• Turniej "dwójek i rodzin" : 40 zł za zespół
• Turniej szachów szybkich 25zł
• Turniej błyskawiczny: 20 zł

Wpłaty będą przyjmowane w biurze festiwalu. W kwocie wpisowego uwzględniono opłatę klasyfikacyjno rankingową. Mieszkańcy gminy Dobczyce płacą 50% wpisowego w przypadku terminowego zgłoszenia. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób płacą 80% wpisowego.PROGRAM FESTIWALU

11.07.2018 (środa)

od 15:30 rejestracja zawodników do turniejów A i B, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
16:30 odprawa techniczna dla zawodników turniejów A i B
16:45 wywieszenie list startowych turniejów A i B
17:00 runda I turniejów A i B

12.07.2018 (czwartek)

10:00 runda II turniejów A i B
15:00 uroczyste otwarcie festiwalu
16:00 runda III turniejów A i B


13.07.2018 (piątek)

od 8:30 rejestracja zawodników do turnieju D, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:00 odprawa techniczna dla zawodników turnieju D
9:15 wywieszenie listy startowej turnieju D
9:30 runda I turnieju D
10:00 runda IV turniejów A i B
13:00 runda II turnieju D
16:00 runda V turniejów A i B, runda III turnieju D

14.07.2018 r. (sobota)

od 8:30 rejestracja zawodników do turnieju C, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:30 odprawa techniczna dla turnieju C, runda IV turnieju D
9:45 wywieszenie listy startowej turnieju C
10:00 rozpoczęcie turnieju C (3 rundy)
10:00 runda VI turniejów A i B
13:00 runda V turnieju D
16:00 runda VII turniejów A i B, runda VI turnieju D


15.07.2018 r. (niedziela)

od 8:30 rejestracja zawodników do turnieju E, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:30 runda VII turnieju D
9:15 odprawa techniczna dla turnieju E
9:30 start turnieju E
10:00 runda VIII turniejów A i B, ciąg dalszy turnieju C (3 rundy)
13:00 runda VIII turnieju D
15:00 runda IX turniejów A i B, symultana na Rynku w Dobczycach
16:00 runda IX turnieju D
19:30 uroczyste zakończenie festiwalu


20.07.2018 r. (piątek)

od 15:30 rejestracja zawodników do turnieju "dwójek i rodzin", przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - zamek w Dobczycach
16:00 start turnieju (9 rund, P-10)

21.07.2018 r. (sobota)

od 9:30 rejestracja zawodników do turnieju szachów szybkich, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry
10:00 start turnieju (9 rund, P-10’+5’’)

22.07.2018 r. (niedziala)

od 9:30 rejestracja zawodników do turnieju błyskawicznego, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry
10:00 start turnieju (13 rund, P-3’+2’’)


NAGRODY

Turniej A - I miejsce – 2500zł oraz Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, II miejsce - 2000zł, III miejsce - 1500zł, najlepszy zawodnik do rankingu 2100, najlepsza kobieta - 300zł, za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

Turniej B - I miejsce - 1200zł oraz Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, II miejsce -1000zł, III miejsce 750zł, najlepszy zawodnik do rankingu 1600, najlepsza kobieta – 250zł, za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

Turniej C - I miejsce - 300zł oraz Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego,
II miejsce -200zł, III miejsce 100zł, najlepsza kobieta 100zł za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

Turniej D – I miejsce - 300zł oraz puchar Dyrektora MGOKiS w Dobczycach, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 100zł, najlepsza kobieta 100zł za miejsca IV-X nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników upominki.

W grupach A-D nagroda pieniężna dla najlepszej zawodniczki pod warunkiem udziału co najmniej 10% kobiet w danej grupie, grupa A – 300, B – 250, C – 100, D – 100.

Turniej E - nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników, puchar Dyrektora MGOKiS w Dobczycach dla zwycięzcy.

Turniej "dwójek i rodzin" im. Edwarda Miki - nagrody pieniężne dla najlepszych "dwójek" oraz najlepszych rodzin, Puchar Prezesa Spółki Inf-Tech . Wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od ilości drużyn i będzie podana w trakcie turnieju.

Turniej szachów szybkich FIDE - nagrody pieniężne dla czołowych miejsc, dla zwycięzcy Puchar Prezesa TKKF Dobczyce. Wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od ilości zawodników i będzie podana w trakcie turnieju.

Turniej błyskawiczny FIDE - nagrody pieniężne dla czołowych miejsc, dla zwycięzcy Puchar Wójta Gminy Raciechowice. Wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od ilości zawodników i będzie podana w trakcie turnieju.

Podana wysokość nagród to kwoty brutto. Powyżej kwoty 760 zł od nagród finansowych należy odliczyć 10% podatek.


IMPREZY TOWARZYSZĄCE

15.07.2018 r. (niedziela) godz. 15:00 symultana szachowa w Rynku w Dobczycach.
14-16.07.2018 . Dni Dobczyc /wg odrębnego programu/.

UWAGI

Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie. W turniejach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSZACH. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w Festiwalu tylko pod opieką dorosłych. Ostateczna interpretacja niniejszego informatora należy do organizatora, który zastrzega sobie również prawo do wniesienia niezbędnych zmian.

ZAKWATEROWANIE

Hotel Kasztelan http://www.hotelkasztelan.pl/ promocja dla szachistów:
pokój 2-osobowy z możliwością dostawki 169zł ze śniadaniem za dobę
4-osobowy 275 ze śniadaniem za dobę, w dniach 10-14.07.2018. Wymagane potwierdzenie rezerwacji do 08.06.2018.

Zajazd na górkach http://zajazdnagorkach.pl/ promocja dla szachistów 60zł za osobę ze śniadaniem, pokoje 2,3,4 osobowe.
Organizator gwarantuje rezerwację pod warunkiem wpłacenia kaucji wysokości 30% kosztów pobytu do 20.06.2018

https://www.dobczyce.pl/dla-turystow/noclegiDOJAZD DO DOBCZYC

Informacje o dojazdach można znaleźć na stronie:
http://www.dobczyce.pl/dla-turystow/dojazd-do-dobczyc-i-komunikacja-z-okolicznymi-miejscowo%C5%9Bciami.html


PATRONAT MEDIALNY

• DOBCZYCKI PORTAL INFORMACYJNY
• DZIENNIK POLSKI
• MIESIĘCZNIK „TAPETA”
• ITV MYŚLENICE
• KMY.pl


KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy Festiwalu udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)
2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MGOKiS i TKKF Dobczyce na potrzeby organizacji Festiwalu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023