Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Turniej Szachowy KLUKOM CHESS
pamięci Starosty choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza

Choszczno, 15-19 sierpnia 2018 r.


1. ORGANIZATORZY
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
Choszczeński Dom Kultury

2. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniach 15-19 sierpnia 2018 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

3. ZGŁOSZENIA:
Turniej

Tempo gry

Wpisowe

OPEN A
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem PZSzach co najmniej 1600 )

90’+30”

9 rund

· Seniorzy - 80 złotych

· Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1953 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2000 i młodsi) - 70 złotych

· Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno - 70 złotych

OPEN B
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem PZSzach maks. 1600)

60’+30”

9 rund· Seniorzy - 60 złotych

· Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1953 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2000 i młodsi) - 50 złotych

· Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno - 50 złotych

Dodatkowa opłata za udział zawodnika niezrzeszonego w klubie wynosi 10 zł.
Zwolnieni z tej opłaty są: zawodnicy do IV kategorii włącznie oraz dzieci do 7 roku życia włącznie. ( Opłata obowiązkowa wg KOF 1/2018 pkt. 4.2 )
We wpisowym zawarte są opłaty rankingowe.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dotyczące szachów standardowych.
Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.
· Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do grup kilku zawodników nie spełniających kryterium rankingowego.

Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podają przy rejestracji adres e-mail.
Zawodnicy polscy nie posiadający ID CR zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach i odesłania go do wojewódzkiego administratora CR właściwego dla miejsca zamieszkania celem rejestracji.
Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani podać swój CODE FIDE.
Organizator w przypadku niskiej frekwencji może połączyć grupy.

4. TERMINARZ:
Środa 15.08.2018 r.
Od 09.00 – weryfikacja listy startowej; godz. 09.45 odprawa techniczna
10:00-13.30 – I runda
15:00-19:00 – II runda

Czwartek 16.08.2018 r.
09:30-13.30 – III runda
15:00-19:00 – IV runda

Piątek 17.08.2018 r.
09:30-13.30 –V runda
15:00-19:00 – VI runda

Sobota 18.08.2018 r.
09:30-13.30 – VII runda
15:00-19:00 – VIII runda

Niedziela 19.08.2018 r.
09:30-13.30 – IX runda
Od 13:30- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną,
W razie ich równości kolejno decydują: Buchholz Cut-1, Pełny Buchholz, Progresja, Liczba zwycięstw.

7. NAGRODY

OPEN A


OPEN BI MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa· Nagrody w poszczególnych turniejach nie są dublowane ;

· W przypadku dużej frekwencji istnieje możliwość zwiększenia puli nagród

· Nagrodę należy odebrać osobiście na uroczystości zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.8. SPRAWY ORGANIZACYJNESprzęt szachowy zapewnia organizator.
Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
Limit spóźnienia na partię wynosi 15 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


9. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE· Organizator zapewnia na sali gier bufet z zimnymi i gorącymi napojami oraz słodkim poczęstunkiem.

Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Zawodnik musi zorganizować to we własnym zakresie.
10. UWAGI KOŃCOWE· Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją komunikatu,

· Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.

· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024