Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH
X edycja Memoriału Im. Stanisława Sobolewskiego w setną rocznicę ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
– informacje na www.konikowski.net w dziale listy oraz wydarzenia 2008 rok.

I. CEL:
• Popularyzacja i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
• Burmistrz Strzelina i Ziębic

IV. PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

V. ORGANIZATORZY:
• Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego
• Burmistrz Strzelina

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
• Burmistrz Strzelina i Ziębic
• PREZES CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNE w Strzelinie
• PHU „Korba” Strzelin, PPHU „Krys” Strzelin
• Rodzina Sobolewskich

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
• Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy, Strzelin ul. Ząbkowicka 11
• Termin – sobota 29 września 2018 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE godz. 14.20

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach : mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach .
• Turniej zgłoszony do FIDE
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności i opłaci wpisowe: Zgłoszenia do turnieju do dnia 25 września 2018 na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto lub w dniu zawodów - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10
• Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ” X memoriał SZACHOWY Strzelin”
Zwolnieni z wpisowego GM, IM
• Dorośli - 30 złotych – w dniu zawodów 40 złotych
• Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku – 10 złotych
XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 750 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce -300 zł, IV miejsce -200 zł, V miejsce -100 zł
• W klasyfikacji kobiet : I miejsce 300 zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce -100 zł
• klasyfikacji juniorów : I miejsce 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce -50 zł,
• dla zawodnika z rankingiem PZSzach do 1800 - 150 zł
• najlepszego zawodnika ze Strzelina - 150 zł
• nagroda dla najmłodszego uczestnika – 100 zł
• nagroda dla najstarszego uczestnika- 100 zł
• dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchary za czołowe miejsce we wszystkich kategoriach, dla wszystkich dzieci przewidziano upominki
• NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!
XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny Organizatorzy
Aleksander Sokólski Barbara Szczepocka
Andrzej Sobolewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023