Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III PRZEMKOWSKA LIGA SZACHOWA 2018

POD PATRONATEM BURMISTRZA PRZEMKOWA

NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Turniej II

Pula nagród 3.000 zł

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE

2. Organizator

UKS Szach-Mat Przemków

Współorganizator : Gmina Przemków, Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

3. Miejsce i przewidywane terminy turniejów:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie , ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

I turniej 23-24 czerwiec 2018

II turniej 29-30 wrzesień 2018

III turniej październik 2018 P-15

IV turniej listopad 2018 P-15

V turniej grudzień 2018 P-15 zakończenie

4. Grupy rozgrywkowe dla I i II turnieju

- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)

sobota-niedziela (29-30.09), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika

turniej zgłoszony do FIDE, możliwość zdobycia normy częściowej na I i II kat. oraz kandydata

- grupa B1? osoby z III kategorią męską

- grupa B2 ? osoby z IV kategorią i III kategorią kobiecą

sobota-niedziela (29-30.09), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

w przypadku mniejszej frekwencji grupy B1 i B2 będą połączone w jedną grupę

- grupa C ? osoby z V kategorią i bez kategorii

sobota (29.09), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

9. Harmonogram dla turnieju w dniu 29-30.09.2018

grupa A

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9.00 ? weryfikacja zgłoszeń

od 9.00 ? rundy I, II, III

30.09.2018 (niedziela)

od 10:00 ? rundy VI i V

grupa B1-B2

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9:00 ? weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 ? rundy I - IV

30.09.2018 (niedziela)

od 10:00 - runda V - VII

grupa C

29.09.2018 (sobota)

do godz. 9:00 ? weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 ? rundy I - VI

6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupy A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie.

Kolejność miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej III Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymują do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilość punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności: suma wyników 5 turniejów PLSz, większa liczba I, II, III miejsc.

Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) ? nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Dla I i II turnieju

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A ? 40 zł, grupa B ? 25 zł, grupa C ? 20 zł.

Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe. Płatność gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

Zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 15zł.

Dla III, IV i V turnieju

15 zł dla każdego zawodnika, zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 10zł.

8. Nagrody

Grupa A

I miejsce ? 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce ? 200 zł, V miejsce ? 100 zł, VI miejsce 100 zł, VII miejsce - 50 zł, VIII miejsce ? 50 zł

Najlepszy junior 100 zł

Najlepsza juniorka 100 zł

Grupa B1

I - X miejsce

Suma nagród rzeczowych 700 zł

Grupa C

I-X miejsce

Suma nagród rzeczowych 400 zł

Po rozegraniu V turniejów wręczone zostaną puchary za miejscaI-III oraz atrakcyjne nagrody finansowe w grupie A, nagrody rzeczowe w grupie B-C.

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 782-881-652 lub w serwisach poszczególnych grup: www.chessarbiter.com/turnieje.

11. KONKURS NA PRACE PLASTYCZNE O TEMATYCE 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W trakcie turnieju szachowego odbędzie się dla zawodników do lat 13 konkurs na najładniejszą pracę plastyczną o tematyce 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę /forma dowolna/.

Prace plastyczne (podpisane na odwrocie) będą przyjmowane do konkursu przy zapisie do turnieju szachowego.

12. Postanowienia końcowe

- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

- dane osobowe podawane przy zapisach są potrzebne wyłącznie do organizacji i przeprowadzenia turnieju szachowego

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023