Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


omunikat organizacyjny

XI Turnieju im. Jana Brustmana

13 październik 2018 godz. 10.00 sobota


1.Organizator:
Urząd Dzielnicy Wawer i Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

współorganizatorzy:

SP 218

UKS Gambit -Wesoła

WCK ?Filia Anin2. Cel turnieju :

Uczczenie pamięci trenera szachowego p.Jana Brustmana

Popularyzacja szachów wśród dzieci3. Termin i Miejsce gry

13 październik 2018 godzina 10.00

SP 218 Warszawa-Anin ul. Michała Kajki 80/824. Warunki uczestnictwa

W głównym turnieju A mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5- 20 lat bez względu na poziom gry, początkujący mile widziani.

Dodatkowo będzie rozegrany oddzielny turniej B dla małych dzieci z rocznika 2010 młodsi.5. Tempo gry

Turniej A

10 minut +5 sek dodawane po każdym wykonanym posunięciu na partię dla każdego zawodnika

Turniej B dla małych dzieci

15 minut na partię dla każdego zawodnika6. System rozgrywek

Turniej A i Turniej B zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund ,

wg przepisów Fide dla szachów szybkich.

Turniej A będzie liczony do rankingu FIDE Rapid .

O kolejności miejsc w zawodach decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodnika.

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności miejsc decydują następujące, kryteria punktacji pomocniczej:Buchholz-cut1, Buchholz, Progress, liczba zwycięstw,

Jeśli liczba uczestników w turnieju głównym będzie mniejsza niż 70 osób to organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby rund .

7. ZgłoszeniaWarunkiem dopuszczenia do turnieju jest: dokonanie zgłoszenia telefonicznego 664 303 892 lub

zapis na stronie

Turniej A www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_4867/

do dnia 10.10.2018 , oraz potwierdzenie udziału u organizatora do godz. 09.45 w dniu 13.10.2018.,

Wpisowe do turnieju A wynosi 30 zł,

Turniej B www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_4868/

Wpisowe do turnieju B wynosi 20 zł,

Gwarantujemy udział wszystkim zgłoszonym zawodnikom przed 11.10.2018r . Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w miarę wolnych miejsc.8. Program zawodów10.00 I runda

10.30 rozpoczecie turnieju

11.00 -14.30 rundy II ?VII

14.45 IX rundy

15.45 zakończenie turnieju9. Nagrody i wyróżnieniaW turnieju przewidziano około 40 nagród rzeczowych w tym:

Za zjęcie I miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500 zł

Za zajęcie 2-10 miejsce cenne nagrody rzeczowe

Nagrody specjalne: w grupach wiekowych do 8 lat 10 lat,12 lat, 14 lat

Dla dziewcząt 3 nagrody,

Nagrody specjalne po 3 - dla najlepszej III kat; IVkat; Vkat, b.k.

Nagrody losowane z prawidłowych rozwiązań w tradycyjnym konkursie kombinacji min. 5

Każdy z uczestników otrzyma tylko jedną nagrodę.

W turnieju B minimum 5 nagród rzeczowych.

10. Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.

Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

W miejscu gry jest zakaz używania urządzeń elektronicznych np. telefon komórkowy,tablet.

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego

- Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach rejestracji, sprawozdawczych i promocyjno ? marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024