Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
Turnieju Szachowego
JELONKA OPEN 2018
pod patronatem
Prezydenta Miasta Jelenia Góra
Jelenia Góra
20 października 2018

ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Urząd Miasta Jelenia Góra
Portal informacyjny Jelonka.com
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze
MECENAT
Przedsiębiorstwo Wodciągów i Kanalizacji "WODNIK" w Jeleniej Górze

CELE
promocja Jeleniej Góry z okazji święta miasta,
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Jeleniej Góry
TERMIN
20 października 2018

MIEJSCE
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina ul. Moniuszki 9 / amfiteatr

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni. Ilość miejsc ograniczona.
OPEN A - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 i wyższym
OPEN B - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1000-1400
OPEN C - dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2010 i młodsze)
Organizator zastrzega sobie możliwość dzielenia/łączenia grup lub zmiany kryterium doboru.

TEMPO GRY
10 minut na zawodnika na partię + 5 s. na ruch (OPEN A)
15 minut na zawodnika na partię (OPEN B, C),
Ilość rund: 9 (OPEN A); 7 (OPEN B, C)
PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział zawodnicy spełniające kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi: 20 zł (OPEN A); 15 zł (OPEN B, C).
Zawodnicy z tytułami GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM - zwolnieni z wpisowego
Zawodnicy z rankingiem ELO powyżej 2000 - zniżka 25%
Juniorzy do lat 18 - zniżka 25% (OPEN A)
NAGRODY
OPEN A
I miejsce ? 600 zł
II miejsce ? 500 zł
III miejsce ? 400 zł
III miejsce ? 300 zł
V-VI miejsce ? 200 zł
VII-VIII miejsce ? 150 zł
IX-X miejsce ? 100 zł
I miejsce w kat. kobiet ? 150 zł
II miejsce w kat. kobiet ? 100 zł
III miejsce w kat. kobiet ? 50 zł
I miejsce w kat. senior 60+ ? 100 zł
II miejsce w kat. senior 60+ ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 18 ? 80 zł
II miejsce w kat. junior do lat 18 ? 60 zł
III miejsce w kat. junior do lat 18 ? 40 zł
I miejsce w kat. junior do lat 14 ? 60 zł
II miejsce w kat. junior do lat 14 ? 40 zł
III miejsce w kat. junior do lat 14 ? 30 zł
I miejsce w kat. mieszkaniec Jeleniej Góry ? 200 zł
II miejsce w kat. mieszkaniec Jeleniej Góry ? 150 zł
III miejsce w kat. mieszkaniec Jeleniej Góry ? 100 zł
I miejsce w kat. mieszkanka Jeleniej Góry ? 150 zł
II miejsce w kat. mieszkanka Jeleniej Góry ? 100 zł
III miejsce w kat. mieszkanka Jeleniej Góry ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 18 mieszkaniec Jeleniej Góry ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 14 mieszkaniec Jeleniej Góry ? 50 zł
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium przysługuje nagroda o wyższej wartości, a w przypadku równej wartości wg. kolejności podanej powyżej (pk. 10 NAGORDY - OPEN A). Nagroda z pozostałego kryterium/kryteriów przypda w udziale następnemu zawodnikowi.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
Nagroda zostanie wydana po pisemnym potwierdzeniu odbioru przez laureata.
OPEN B
I miejsce ? bon towarowy 50 zł
II miejsce ? bon towarowy 40 zł
III miejsce ? bon towarowy 40 zł
IV miejsce ? bon towarowy 30 zł
V miejsce ? bon towarowy 30 zł
VI miejsce ? bon towarowy 20 zł
I miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy 40 zł
II miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy 30 zł
III miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy 20 zł
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
OPEN C
I-XV miejsce w kat. chłopców ? upominek + dyplom
I-X miejsce w kat. dziewcząt ? upominek + dyplom
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
TERMINARZ
OPEN A
2018.10.20 (sobota)
09:00 - 09:30 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
09:55 - Otwarcie
10:00 - 16:45 rundy I-IX
17:00 - Zakończenie
OPEN B, C
2018.10.20 (sobota)
09:00 - 09:30 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
09:55 - Otwarcie
10:00 - 14:00 rundy I-VII
14:15 Zakończenie

UWAGA: Kolejne rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej z zastrzeżeniem prawa do 5 minutowej przerwy dla zawodników, który zakończyli partię jako ostatni.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.
ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować na adres JO2018@jelonka.jgora.pl, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com (OPEN A, OPEN B, OPEN C) lub sms 883 792 249 (883 SZACHY) do dnia 19 października 2018 (piątek) do godz. 21:00.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia po terminie lub bezpośrednio przed turniejem tylko w przypadku wolnych miejsc.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju.
Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:30 będa mogli rozpocząć zawody od 2 rundy jedynie w przypadku wolnych miejsc.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024