Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW STREFY LUBUSKO ? DOLNOŚLĄSKIEJ
w SZACHACH (9, 11, 13 lat)
SZKLARSKA PORĘBA, 15 ? 21.10.2018


I. Organizator zawodów
? Agencja 64 PLUS Aleksander Czerwoński ? na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego

II. Cel zawodów
? wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat
i finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych do 12 i 14 lat.
? popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego
? umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych rankingów i kategorii szachowych
? promocja szachów

III. Termin i miejsce
? 15 - 21.10.2018 - ?KRÓLOWA KARKONOSZY?, ul. Słowackiego 11a, 58-580 Szklarska Poręba.

IV. Program zawodów:
? 15 października (poniedziałek) od godz. 16.00 - przyjazd i rejestracja zawodników.
? Kolacja w godz. 18.00 ? 20.00.
? Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.
? Zawody odbędą się na dystansie 9 rund, w układzie: 2,1,2,1,2,1.
? Rundy poranne o godz. 9.00, popołudniowe o godz. 15.00.
? Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu ostatniej partii.

V. Warunki uczestnictwa
? W eliminacjach strefy lubusko-dolnośląskiej prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE ? posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach

VI. System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego:
http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/wytyczne_juniorzy_regionalne.pdf i zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Awans do rozgrywek finałowych w 2019 roku uzyskują:
? w grupach do 9 lat po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,
? w pozostałych grupach po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy
? awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju

VII. Tempo gry:
? 90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika.

VIII. Sędziowanie:
? W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
? Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
? W zawodach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
? Sędzią głównym zawodów jest FA Tomasz Sowa.

IX. FINANSOWANIE:
Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł (zgodnie z KOF 2018) oraz opłatę rankingową w wysokości 20/15/10 w zależności od ilości rund płatne przed rozpoczęciem zawodów u organizatora.
? Kompleks Królowa Karkonoszy dysponuje bazą noclegową w wysokim standardzie
? Koszt zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad - serwowany) wynosi:
- pokój 2-4 os. i typu studio 2 + 2 - 88 zł x 6 dób = 528 zł
- pokój 1 osobowy - 130 zł x 6 dób = 780 zł
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.
O przydziale poszczególnych rodzajów pokojów decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszty wpisowego, zakwaterowania i wyżywienia opłacić można przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001, lub gotówką u organizatora.
X. Zgłoszenia:
? Zgłoszenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agencja64@gmail.com do dnia 7.10.2018. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.
? Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku - na wskazane wyżej konto - w wysokości 200,00.
? Kierownik zawodów ? Aleksander Czerwoński, tel. 607 806 152

XI. Nagrody:
? Puchary dla trzech najlepszych graczy w każdej z grup.
? Dyplomy i nagrody rzeczowe dla osób awansujących do rozgrywek finałowych w każdej grupie wiekowej.

XII. Inne sprawy organizacyjne
? Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką rodziców, lub wskazanych przez nich opiekunów.
? Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
? Ośrodek Królowa Karkonoszy nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W mieście znajdują się placówki opieki medycznej.
? Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
? Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
? Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Prezes LZSzach Dyrektor Zawodów
Andrzej Modzelan Aleksander Czerwoński

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024