Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

ORGANIZATORZY:
UKS ?Dedal i Ikar?

Przy Zespole Szkół Publicznych Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

CELE:

- uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, w środowisku lokalnym i kotlinie
kłodzkiej,
- promocja miasta Kudowy-Zdroju,
- wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju.

MIEJSCE I TERMIN :
ZSP im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8
10.11.2018 r. /sobota/
uroczyste otwarcie Turnieju godz. 09:00

I runda godz. 09:30

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
po 15 min. dla każdego zawodnika. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,

a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności:
1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach.

KATEGORIA WIEKOWA:
2001 i młodsi

ZGŁOSZENIA:

e-mail: zsp-kudowa@tlen.pl do dnia 09-11-2018 r. godz. 14 00 , tel. 693908482
lub w przypadku wolnych miejsc w dniu Turnieju u sędziego do godz. 8:45
Turniej przewidziany jest na 50 osób i o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

NAGRODY W TURNIEJU:
Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce
Przewidziane są upominki i nagrody rzeczowe
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Organizator:
UKS ?Dedal i Ikar?

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024