Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
turnieju szachowego z okazji
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI

Jelenia Góra
10 listopada 2018

ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Jelenia Góra
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

CELE
uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
kształtowanie postaw patriotycznych,
promocja Szkoły Podstawowej nr 8,
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
sportowa rywalizacja z równieśnikami.

TERMIN
10 listopada 2018 (sobota)

MIEJSCE
Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
W turnieju mogą brać udział zawodnicy:

OPEN
juniorzy urodzeni w latach 2000-2009 bez względu na kategorię szachową PZSzach
juniorzy urodzeni w roku 2008 i młodsi z rankingiem minimum 1400 (III kategoria kobieca lub IV kategoria męska)
rodzice dzieci/juniorów KSz Jelonka bez względu na kategorię szachową PZSzach
G8
juniorzy urodzeni w roku 2010 bez względu na kategorię szachową PZSzach
juniorzy urodzeni w roku 2011 i młodsi z minimum V kategorią PZSzach
D7 - dziewczęta z rocznika 2011 i młodsze
C7 - chłopcy z rocznika 2011 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.

TEMPO GRY
OPEN - 9 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
Grupa zgłoszona do oceny rankingowej ELO FIDE dla szachów szybkich.
G8 - 6 rund, 30 minut na zawodnika na partię
D7, C7 - 5 rund (parzysta ilość uczestników) 6 rund (nieparzysta ilość), 30 minut na zawodnika na partię
W grupach G8, D7, C7 - możliwość uzyskania normy na V i IV kategorię Polskiego Związku Szachowego

PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł.

NAGRODY
OPEN
I miejsce ? bon towarowy o wartośći 100 zł
II miejsce ? bon towarowy o wartośći 80 zł
III miejsce ? bon towarowy o wartośći 60 zł
IV miejsce ? bon towarowy o wartośći 50 zł
V miejsce ? bon towarowy o wartośći 40 zł
VI-X miejsce ? bon towarowy o wartośći 20 zł
I miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy o wartośći 60 zł
II miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy o wartośći 50 zł
III miejsce w kat. kobiet ? bon towarowy o wartośći 40 zł
I miejsce w kat. junior do lat 14 ? bon towarowy o wartośći 60 zł
II miejsce w kat. junior do lat 14 ? bon towarowy o wartośći 50 zł
III miejsce w kat. junior do lat 14 ? bon towarowy o wartośći 40 zł
I miejsce w kat. junior do lat 12 ? bon towarowy o wartośći 60 zł
II miejsce w kat. junior do lat 12 ? bon towarowy o wartośći 50 zł
III miejsce w kat. junior do lat 12 ? bon towarowy o wartośći 40 zł
I miejsce w kat. junior do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 60 zł
II miejsce w kat. junior do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 50 zł
III miejsce w kat. junior do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 40 zł
IV miejsce w kat. junior do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 30 zł
V miejsce w kat. junior do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 20 zł
I miejsce w kat. dziewcząt do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 40 zł
II miejsce w kat. dziewcząt do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 30 zł
III miejsce w kat. dziewcząt do lat 10 ? bon towarowy o wartośći 20 zł
Kategoria do lat 14 odnosi się do wszystkich dzieci urodzonych w roku 2004 i później.
Kategoria do lat 12 odnosi się do wszystkich dzieci urodzonych w roku 2006 i później.
Kategoria do lat 10 odnosi się do wszystkich dzieci urodzonych w roku 2008 i później.
Kobiety/Dziewczęta po spełnieniu więcej niż jednego kryterium otrzymują maksymalnie 2 nagrody (pierwsza z tytułu jednej z klasyfikacji ogólnej, druga za jedną z klasyfikacji kobiet/dziewcząt).
W pozostałych przypadkach jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium przysługuje nagroda o wyższej wartości, a w przypadku równej wartości wg. kolejności podanej powyżej (pk. 10 NAGORDY - OPEN). Nagroda z pozostałego kryterium/kryteriów przypda w udziale następnemu zawodnikowi.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
G8
I miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
II miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
III miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
IV miejsce ? dyplom + nagroda
V miejsce ? dyplom + nagroda
I miejsce w kat. dziewcząt ? puchar + dyplom + nagroda
II miejsce w kat. dziewcząt ? dyplom + nagroda
III miejsce w kat. dziewcząt ? dyplom + nagroda
Pozostali uczestnicy - upominek
W przypadku spełnienia obu kryterów dziewczynka otrzymuje obie nagrody.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
D7, C7
I miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
II miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
III miejsce ? puchar + dyplom + nagroda
I miejsce w kat. do lat 6 ? puchar + dyplom + nagroda
II miejsce w kat. do lat 6 ? dyplom + nagroda
III miejsce w kat. do lat 6 ? dyplom + nagroda
Pozostali uczestnicy - pamiątkowy dyplom + upominek
Kategoria do lat 6 odnosi się do wszystkich dzieci urodzonych w roku 2012 i później.
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium przysługuje nagroda o wyższej wartości, a w przypadku równej wartości wg. kolejności podanej powyżej (pk. 10 NAGORDY - D7, C7). Nagroda z pozostałego kryterium/kryteriów przypda w udziale następnemu zawodnikowi.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
TERMINARZ
09:00 - 09:40 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10:00 - Otwarcie
10:05 - 15:15 Turniej
15:30 Zakończenie
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować na adres sn100@jelonka.jgora.pl, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com lub sms 883 792 249 (883 SZACHY) do dnia 9 listopada 2018 (piątek) do godz. 20:00. lub bezpośrednio przed turniejem (ilość miejsc ograniczona - pierwszeństwo dla zawodników zgłoszonych elektronicznie i sms). Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:40 będa mogli rozpocząć zawody od 2 rundy. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Łącznie we wszystkich grupach może zagrać maksymalnie 120 zawodników.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

Jelenia Góra, 30 października 2018

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024