Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6521/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6522/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6523/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6524/


REGULAMIN
VIII TURNIEJU SZACHOWEGO O SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO

ŚWIDNICA, 11 XI 2018 r.


1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.

2. Miejsce turnieju
Klub Bolko
pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

3. Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

4. Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w roku 2000 lub młodsi.
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2004 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2008 lub młodsi.
W grupie D mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2010 lub młodsi

5. System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch (prawdopodobnie Grupa A i B) lub 15 minut na zawodnika (prawdopodobnie Grupa C i Grupa D).

6. Nagrody
Szable Piłsudskiego wykonane w pracowni ceramicznej w MDK Świdnica dla najlepszych w poszczególnych grupach.
Seniorzy: 10 nagród.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Juniorki: co najmniej po 1 nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii.
Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 5 rundzie.

7. Terminarz turnieju
11 XI 2018
8:30-9:30 Potwierdzenie udziału
10:00 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
10:10 Runda I
10:50 Runda II
11:30 Runda III
12:10 Runda IV
12:50 Runda V
13:30 Runda VI
14:10 Runda VII
14:50 Runda VIII
15:50 Zakończenie Turnieju

8. Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) średni Buchholz,
b) Buchholz,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany PZSzach

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.

W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 8 lat (2010-),
- dziewczęta do 8 lat (2010-),
- chłopcy do 10 lat (2008-2009),
- dziewczęta do 10 lat (2008-2009),
- chłopcy do 14 lat (2004-2007),
- dziewczęta do 14 lat (2004-2007),
- chłopcy do 18 lat (2000-2003),
- dziewczęta do 18 lat (2000-2003),
- seniorzy,
- seniorki.

9. Pozostałe ustalenia
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów
z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

Wpisowe (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju) wynosi 15 zł od osoby.

Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych (Grupy A i B są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE) oraz na zwiększenie funduszu nagród.

Ilość uczestników ograniczona (160 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024