Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VI Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego

Komunikat organizacyjny

1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator
Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

3. Termin
17-18 listopada 2018

4. Miejsce gry
Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy rozgrywkowe
- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)
sobota-niedziela (17-18.11), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika
turniej zgłoszony do FIDE
- grupa B ? zawodnicy z IV i III kategorią
sobota-niedziela (17-18.11), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
- grupa C ? zawodnicy z V kategorią i bez kategorii
sobota (17.11), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) ? nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A ? 40 zł, grupa B i C ? 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.

8. Nagrody
We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

9. Terminarz
grupa A
17.11.2018 (sobota)
do godz. 9.00 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9.00 ? rundy I, II, III (po II rundzie planowana przerwa ok 40 min.)
18.11.2018 (niedziela)
od 10:00 ? rundy IV i V
grupa B
17.11.2018 (sobota)
do godz. 9:30 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 ? rundy I - IV
18.11.2018 (niedziela)
od 10:00 - runda V - VII
grupa C
17.11.2018 (sobota)
do godz. 9:30 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 ? rundy I - VI

10. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 607124166 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

11. Postanowienia końcowe
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024