Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
?NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR
WÓJTA GMINY GAWORZYCE?
GAWORZYCE 2018 R.

1. Cel imprezy:
? popularyzacja ?królewskiej gry? w środowisku lokalnym,
? uczczenie 100 lat Odzyskania Niepodległości,
? propagowanie szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
? zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
? integracja zawodników i kibiców.

2. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy ?SOKÓŁ? w Gaworzycach.

3. Termin i miejsce: 18 listopada 2018 r.
budynek Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach od godz. 9.30

4. Zgłoszenia: do dnia 15 listopada 2018 r. na adres: piotrzahorski@wp.pl
lub w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów od godz. 8.45 do 9.15
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nazwa placówki, adres, klasa.

5. System rozgrywek i tempo gry:
7 rund, kojarzenie systemem szwajcarskim - 2x15 min na partię w dwóch grupach:
- OPEN
- Dzieci ze szkół podstawowych kategorie: Kl. 1-3 i Kl. 4-8

6. Klasyfikacja:
O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma zdobytych punktów,
a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku;
- wartościowanie Buchholza;
- wartościowanie progresywne;
- liczba zwycięstw;
- wynik bezpośredni - losowanie

7. Nagrody:
Dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej puchary i dyplomy.
Planowany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów.
Każdy uczestnik z grupy szkoły podstawowej otrzyma upominek oraz pamiątkowy dyplom.

8. Sędziowanie:
Sędzia główny - Piotr Zahorski, sędzia klasy III
9. Postanowienia końcowe:
1. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

O r g a n i z a to r

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024