Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich
Legnica, 24 listopada 2018 r.
www.pucharwojewody.legnica.pl

1. Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich,
popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

2. Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

3. Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska (zameldowani na stałe) lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

4. Termin i miejsce:
24 listopada 2018 r.
LETIA BUSINESS CENTER Legnica ul. Rycrska 24

5. System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry ? 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

6. Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy https://chessmanager.com/pl/tournaments/6323392189825024/signup do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 5 zł.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I ? runda rozpoczyna się o godz. 10.00.

7. Wpisowe:
20 zł . Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

8. Nagrody:
Wysokość 22 nagród za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach w PLN
a) główne:
I m. ? 600 zł, II m. ? 400 zł, III m. ? 300 zł, IV m. ? 200 zł, V m. ? 150 zł, VI m. ? 100 zł, VII-X ? 50 zł.
b) kobiety:
I m. ? 150 zł, II m. ? 100 zł, III m. ? 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2100 FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody ? wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klayfikacji dodatkowej (wg. powyższej koleności).

9. Inne
Liczba miejsc ograniczona do 100 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024