Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego
o puchar prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" 2018

Cele turnieju
Popularyzacja gry w szachy w środowisku.
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair ? play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Miasto Oleśnica
UKS "Pogoń Oleśnica"

Czas i miejsce turnieju
Turniej odbędzie się 25 listopada 2018 r. od godz. 10.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" ul. Kochanowskiego 5 56-400 Oleśnica

Uczestnicy
W turnieju może uczestniczyć każdy
W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:
Kategoria Juniorzy ? do 15 roku życia
Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej
Kategoria Gracze Klubowi ? zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)
Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 25 listopada 2018 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Terminarz rozgrywek:
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00?10.15
RUNDY 1 - 9 OD 10:15 DO 14:45
ZAKOŃCZENIE godz. 15:00

Zasady gry
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 15 minut na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
- Średni Buchholz,
- Buchholz,
- Ilość zwycięstw,
- Progres

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny ? Artur Paprocki.

Nagrody
? W klasyfikacji juniorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
? W klasyfikacji amatorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
? W klasyfikacji graczy klubowych : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
? organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety


NAGRODZONYM MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024