Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ GWIAZDKOWY 2018

REGULAMIN


I. Organizatorzy:
? MOSiR Kamień Pomorski

II. Miejsce turnieju:
? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski

III. Uczestnictwo:
? Turniej odbędzie się 1 grudnia 2018 r. ( sobota ) w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, Wolińska 9 Kamień Pomorski
? Początek turnieju o godzinie 10:00.
? Potwierdzanie obecności w dniu turnieju w godzinach 9.00-9.45.
? Prawo gry ma każda osoba, bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć, miejsce zamieszkania itd. po opłaceniu wpisowego.
? Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:

1) za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro

2) na adres e-mail sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com

? Zgłoszenia w ten sposób przyjmowane są do piątku, 30 listopada 2018 r., do godz. 15:00.

IV. System rozgrywek i tempo gry:
? Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
? W przypadku niskiej frekwencji rozegrany zostanie systemem kołowym.
? Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.

V. Wpisowe:? Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek opłacić wpisowe. Wysokość wpisowego jest następująca:

Seniorzy

15 złotych

Juniorzy do lat 18

10 złotychWpisowe płatne gotówką w dniu turnieju, podczas weryfikacji listy startowej.

? Wpisowe dla zawodników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej, w terminie i w sposób określony w III., będzie powiększone o 5 zł.VI. Nagrody:

? Wg możliwości organizatoraVII. Uwagi sędziowskie:

? Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.

? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

? Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

? Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.VIII. Postanowienia końcowe:

? Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

? Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.

? Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.

? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno?marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

? Ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu należy do Organizatora.

Komitet Organizacyjny

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024