Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT
TURNIEJU SZACHOWEGO
PN. ?MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE?
08-09 GRUDNIA 2018r.

1.Organizator:
KS AZS Wratislavia 
Turniej organizowany jest przy wsparciu Gminy Wrocław i Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu 
2. Miejsce:
Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
 3. Termin i tempo gry:
Grupa A: OD 1800 PZSZACH do 2199 FIDE, liczony do FIDE tempo gry: 1? + 30? na ruch
08-09 grudnia 2018 r. (możliwość zdobycia częściowej normy na I kategorię szachową )
Grupa B: 1600 PZSZACH , tempo gry: 30? + 30? na ruch
08-09 grudnia 2018 r. (możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową kobiecą i II męską)
Grupa C: 1400 - IV kat. męska i III kat. kobieca, tempo gry: 30? + 30? na ruch
08-09 grudnia 2018 r.
Grupa D: 1100 -1250 - V kat. kobieca, V kat. męska i IV kat. kobieca, tempo gry: 30? + 30? na ruch
08-09 grudnia 2018 r.
Grupa E: 1000 -1100 ? zawodnicy bez kategorii oraz V kat. kobieca, tempo gry: 30 minut na zawodnika
08 grudnia 2018 r.
4. Planowany system rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie: 5 rund (A) 7 rund (B, C i D), 6 rund (E):
Sobota, 08 grudnia 2018 r.
9.00-9.40   - potwierdzenie udziału w zawodach, opłacenie wpisowego.
09.50     - otwarcie zawodów (grupy A ,B , C, D, E)
10:00 - I-III runda w grupie A
10.00    - I- IV runda w grupach B, C, D
10.00    - I-VI runda w grupie E
Uroczyste zakończenie zawodów grupy E nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI
Niedziela 09 grudnia 2018 r.
10:00 -IV V runda w grupie A
10.00    - V-VII runda w grupach B, C, D
uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.
5. Zgłoszenia:
Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 07 grudnia 2018r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D, E), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com 
6. Wpisowe:
60 zł dla grupy A, 40 zł dla grupy B, C , D 30 zł dla grupy E . Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.
Zawodnicy od III kat. bez przynależności klubowej płacą wpisowe wyższe o 10 zł
7. Nagrody:
Grupa A
I miejsce 300 zł
II Miejsce 200 zł
III miejsce 150 zł
W grupach B,C,D,E nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom, upominek i słodkiego mikołaja 
8. Uwagi:
W grupach A, B, C, D obowiązuje zapis szachowy!
W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azswratislavia.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com.

Kategorie w turnieju nie będą rozdawane. Należy je zdobyć

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024