Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szczawno Chess Festival
Turniej dla dzieci na kategorie
Szczawno-Zdrój 15-16.12.2018

ORGANIZATOR:
Klub Szachowy Wieża Pęgów

PARTNERZY:
Uzdrowiskowa Gmina Szczawno Zdrój

MIEJSCE ZAWODÓW:
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego
ul. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa E ? dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach
Grupa F ? dla zawodników z rankingiem 1250-1400 PZSzach
Grupa G ? dla zawodników z rankingiem 1000?1200 PZSzach (tylko sobota)

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe ? 10 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessmanager.com, emailem: rafal@siwik.pl,
SMS: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).
Grupa E, F na dystansie 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie
Grupa G na dystansie 5 lub 6 rund, 20 minut na partię, plus 10 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota:
9:00 ? 9:45 ? przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 ? Grupa E, F ? rundy I?IV,
10:00 ? 14:00 Grupa G ? wszystkie rundy i zakończenie
Niedziela:
15:30 ? Grupa E, F ? rundy V?VII
Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
Nagrody rzeczowe dla najlepszych.
We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych przez organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024