Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
II TURNIEJU BOŻONARODZENIOWEGO, 27-28 XII 2018 r.

Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

Miejsce turnieju
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy
M. Kozara-Słobódzkiego 21.

Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży.

Podniesienie poziomu gry uczestników.

Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W grupie A mogą grać osoby z co najmniej IV kategorią szachową.
W grupie B mogą grać osoby z co najwyżej IV kategorią szachową.

System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 30 minut + 30 sekund na zawodnika (Grupa A); 30 minut na zawodnika (Grupa B).

Nagrody
Seniorzy: 3 nagrody.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Juniorki: co najmniej po 1 nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej.
Dokładny układ nagród będzie ogłoszony po 5 rundzie.

Terminarz turnieju
Gr. A
27 XII 2018
8:30 Potwierdzenie udziału
9:00 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:10 Runda I
11:20 Runda II
13:30 Runda III
15:40 Runda IV

28 XII 2018
9:00 Runda V
11:10 Runda VI
13:20 Runda VII
16:00 Zakończenie Turnieju

Gr. B
27 XII 2018
8:30 Potwierdzenie udziału
9:00 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:10 Runda I
10:20 Runda II
11:30 Runda III
12:40 Runda IV
13:50 Runda V
15:00 Runda VI
16:10 Runda VII
17:20 Zakończenie Turnieju

ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ DZIECI W MIARĘ MOŻLIWOŚCI RUNDY BĘDĄ ROZGRYWANE JEDNA PO DRUGIEJ, ABY SKRÓCIĆ CZAS TRWANIA TURNIEJU!

Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

a)średni Buchholz,
b)Buchholz,
c)Liczba zwycięstw,
d)Ranking uzyskany PZSzach
Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.

W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 8 lat (2010-),
- dziewczęta do 8 lat (2010-),
- chłopcy do 10 lat (2008-2009),
- dziewczęta do 10 lat (2008-2009),
- chłopcy do 14 lat (2004-2007),
- dziewczęta do 14 lat (2004-2007),
- chłopcy do 18 lat (2000-2003),
- dziewczęta do 18 lat (2000-2003),
- seniorzy,
- seniorki.

W Grupie A nie będzie kategorii wiekowej do 8 lat. Najniższą kategorią wiekową będzie kategoria do 10 lat. Organizator daje sobie prawo do zmian w układzie kategorii wiekowych w poszczególnych grupach.

Pozostałe ustalenia
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.

W turnieju można zdobyć normy na kategorie szachowe (w Gr. A na II i III kategorię; w Gr. B na IV i V kategorię).
Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów
z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

Odpowiedzialność za osoby nieletnie w trakcie całego turnieju ponoszą opiekunowie.

Wpisowe (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju) wynosi 15 zł od osoby.

Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz zwiększenie funduszu nagród I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

Ilość uczestników ograniczona (80 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7878/

Grupa B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7879/

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023