Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny Turnieju Noworocznego w MDK ?ródmie?cie 27-29.12.2018.

1. Cel:
popularyzacja gry w szachy, umo?liwienie uzyskania wy?szych kategorii.

2. Organizator:
MDK ?ródmie?cie Wroc?aw, MUKS MDK ?ródmie?cie Wroc?aw.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
27-29.12.2018, MDK ?ródmie?cie Wroc?aw, ul. Dubois 5

4. Grupy turniejowe:
GRUPA A- zawodniczki i zawodnicy posiadaj?cy ranking PZSzach 1000-1200.
GRUPA B ? zawodniczki i zawodnicy posiadaj?cy ranking PZSzach 1250-1400.
GRUPA C ? zawodniczki i zawodnicy posiadaj?cy ranking PZSzach 1600?1700.

5. Op?aty:
Grupa A ? 20 z?
Grupa B ? 30 z?
Grupa C ? 40 z?
Wpisowe zawiera op?at? klasyfikacyjno-rankingow?.

6. Nagrody:
Grupa A: I - 100z?, II - 70z?, III - 50z?, najlepsza nienagrodzona kobieta - 50z?.
Grupa B: I - 150z?, II - 100z?, III - 70z?, najlepsza nienagrodzona kobieta - 70z?.
Grupa C: I - 200z?, II - 150z?, III - 100z?, najlepsza nienagrodzona kobieta - 100z?.
Wszyscy w/w otrzymaj? pami?tkowe dyplomy.
Wszyscy nienagrodzeni uczestnicy grupy A otrzymaj? drobne upominki.

7. System rozgrywek:
Wszystkie grupy zostan? rozegrane systemem szwajcarskim.
Obowi?zuje zapis posuni?? (Grupa A i B) i rozgrywanie partii przy u?yciu zegara szachowego.
Grupa A ? 6 rund, tempo gry 30 min na zawodnika.
Grupa B i C ? 7 rund, tempo gry 30 min. + 30s/pos. na zawodnika.

8. Terminarz:
Grupa A:
27.12.2018 (czwartek) 9:15-9:45 - weryfikacja zg?osze?
10:00 ? runda I-VI, ok.15:00 zako?czenie.
Grupa B i C:
28.12.2018 (pi?tek) 9:15-9:45 - weryfikacja zg?osze?
10:00 ? runda I-II, 14:00 - runda III-IV.
29.12.2018 (sobota) 9:30 - runda V-VII, ok.15:30 zako?czenie.

9. Zg?oszenia:
Prosimy o wcze?niejsze zg?oszenia wieslawjanocha@poczta.onet.pl lub w serwisach poszczególnych grup za pomoc? formularza
na stronie www.chessarbiter.com b?d? na stronie www.muks-srodmiescie.pl.
Zg?oszenie powinno zawiera? imi? i nazwisko z uwzgl?dnieniem grupy turniejowej. W grupie A zawodnicy bez kategorii
podaj? dodatkowo dat? urodzenia. Wpisowe p?atne w dniu turnieju.
W grupie A ograniczenie liczby uczestników do 80. W grupach B i C ??czne ograniczenie wynosi równie? 80 zawodników.
Decyduje kolejno?? zg?osze?.

10. Przepisy gry i ocena wyników:
Obowi?zuj? aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego,
O zaj?tym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, ma?y Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwyci?stw, losowanie, Dopuszczalne spó?nienie na rund? wynosi 30 minut.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023