Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnica 2018

Cele turnieju

? Popularyzacja gry w szachy w środowisku.
? Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
? Propagowanie zasad fair ? play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
? Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
? Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy
? UKS "Pogoń Oleśnica"
? Miasto Oleśnica
? Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

Czas i miejsce turnieju
Turniej odbędzie się 29 grudnia 2018 r. od godz. 12.00 w budynku Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica

Uczestnicy
? W turnieju może uczestniczyć każdy
? W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:
? Kategoria Juniorzy ? do 15 roku życia
? Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej
? Kategoria Gracze klubowi ? zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)
? Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 29 grudnia 2018 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Zasady gry
? Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)
? Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
? średni Buchholz,
? Buchholz,
? ilość zwycięstw,
? progres
? Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny ? Artur Paprocki.

Terminarz rozgrywek

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 12.00?12.05
I runda ? godz. 12.05-12.35
II runda ? godz. 12.40-13.10
III runda ?godz. 13.15-13.45
IV runda ? godz. 13.50-14.20
V runda ? godz. 14.25-14.55
VI runda ? godz. 15.00-15.30
VII runda ? godz.15.35-16.05
VII runda ? godz.15.35-16.05
VIII runda ? godz.16.10-16.40
IX runda ? godz.16.45-17.15
Zakończenie ok. godz. 17.30

Nagrody

Za miejsca 1 w poszczególnych grupach puchar, dyplom, i nagroda rzeczowa, za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024