Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ NOWOROCZNY OPEN FIDE
28-30 grudnia 2018

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
28-30 grudnia 2018 r. (piątek - niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Dla zawodników z co najmniej rankingiem PZSZach 1250. Grupa A zgłoszona do FIDE szachów szybkich.

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 16:00 do 16:45.
28.12.2018r.: I runda - godz. 17:00.
29.12.2018r.: II runda - godz. 10:00., III runda - godz. 14:00.
30.12.2018r.: IV runda - godz. 10:00., V runda - godz. 14:00.
Zakończenie turnieju 10 min po zakończeniu ostatniej rundy.

WPISOWE:
60 PLN

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 78 3333 900 (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 5 rund, tempo gry wynosi 60 min na partię + 30 sek./ruch.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 30 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
I miejsce ? 200 zł, II miejsce ? 150 zł, , III miejsce ? 100 zł, najlepsza nienagrodzona kobieta ? 100 zł,
Najlepszy nienagrodzony junior ? nagroda rzeczowa, najlepsza nienagrodzona juniorka - nagroda rzeczowa,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024