Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VII Turniej FERIE ZIMOWE 2019
o Puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury


1. Organizatorzy:
? UKSz SKOCZEK Choszczno .
? Choszczeński Dom Kultury.

2. Cel turnieju:
? Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.
? Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
? Turniej odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2019 r. w Choszczeńskim Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Data

Godzina

Runda / przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 8:00-8:45

Rejestracja zawodników

26 stycznia 2019

Godz. 8:50

Otwarcie turnieju

26 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda pierwsza

26 stycznia 2019

Godz. 11:00-13:00

Runda druga

26 stycznia 2019

Godz. 13:00-15:00

Runda trzecia

26 stycznia 2019

Godz. 15:00-16:00

Przerwa

26 stycznia 2019

Godz. 16:00-18.00

Runda czwarta

27 stycznia 2019

Godz. 9:00-11:00

Runda piąta

27 stycznia 2019

Godz. 11:00-13.00

Runda szósta

27 stycznia 2019

Godz. 13.00-15:00

Runda siódma

27 stycznia 2019

Godz. 15.15

Zakończenie turnieju


* Harmonogram ma charakter orientacyjny. Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich partii rundy.

4. Uczestnictwo:
? Prawo gry mają wszyscy chętni posiadający bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.
? Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:
a. drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.
b. poprzez formularz ChessArbiter,
w terminie do 25 stycznia 2019 do godziny 15:00
? Liczba uczestników ograniczona do 80
? W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.
? O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
? Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.

Wpisowe:
Seniorzy 30 złotych
Juniorzy do lat 18 ( rocznik 2000 i młodsi ) 25 złotych
Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno 25 złotych

5. System rozgrywek i tempo gry:
? System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30 minut + 30 sekund dla zawodnika.
? Turniej nie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
? Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
a) OPEN A: dla zawodników od III kategorii szachowej ( II kobiecej )
b) OPEN B: dla zawodników do IV kategorii szachowej ( III kobiecej )
? W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość połączenia grup.

6. Punktacja i ocena wyników:
? Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.
? O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):
a) Suma zdobytych punktów,
b) Buchholz Cut-1,
c) Buchholz,
d) Progresja
e) Liczba zwycięstw

7. Sprawy sędziowskie:
? Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
? Obowiązuje zapis partii szachowej przez okres całej partii.
? Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.
? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
? Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.
? Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

8. Nagrody:
OPEN A

OPEN B

I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

I miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z III kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez kategorii

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z II kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z V kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z I kategorią

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z IV kategorią

Nagroda rzeczowa

? Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

? Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

? W przypadku niskiej frekwencji liczba nagród może ulec zmniejszeniu, a w przypadku wysokiej frekwencji zwiększeniu.9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

? Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

? Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

? Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

? Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

? Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

? Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

? Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

? Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

? Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

? Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024