Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
turnieju szachowego
KLASYCZNY TURNIEJ FERYJNY
Jelenia Góra
26 - 28 stycznia 2019

ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra

CELE
przygotowanie do najważniejszych imprez w sezonie wiosenno-letnim
umożliwienie uzyskania wyższej kategorii szachowej,
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci oraz ich rodziców,
sportowa rywalizacja z równieśnikami.

TERMIN
Grupa A - 26-28 stycznia 2019 (sobota-niedziela-poniedziałek)
Grupa B - 26-27 stycznia 2019 (sobota-niedziele)
Grupa C - 26-27 stycznia 2019 (sobota-niedziela)
Grupa D - 26 stycznia 2019 (sobota)
Grupa R - 26 stycznia 2019 (sobota)
MIEJSCE
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Moniuszki 9, sala 310 / 311 (I piętro)

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2003 i młodsze z minimum rocznym doświadczeniem szkoleniowym.
W grupie A nie obowiązuje kryterium wieku.

Grupa A - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 i wyższym
Grupa B - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1400
Grupa C - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1200-1250
Grupa D - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1000-1100
Grupa R - rodzice zawodników, osoby urodzone w roku 2000 i starsze z rankingiem PZSzach do 1400 włącznie
Organizator zastrzega możliwość łączenia grup lub zmiany kryterium doboru.

TEMPO GRY
Grupa A: 9 rund, 60 minut na zawodnika na partię + 30 sek. na ruch,
Grupa B: 7 rund, 45 minut na zawodnika + 15 sek. na ruch na partię,
Grupa C: 7 rund, 60 minut na zawodnika,
Grupa D: 6 rund, 30 minut na zawodnika na partię,
Grupa R: 6 rund, 30 minut na zawodnika na partię,
Możliwość uzyskania normy na I, II (tylko grupa A), III, IV, V kategorię szachową

PRZEPISY GRY
W grupach A, B, C obowiązuje zapis szachowy do końca partii.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 15 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci spełniające kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi: 45 zł (Grupa A), 30 zł (Grupy B, C) 20 zł (Grupy D, R).

NAGRODY
W każdej grupie (oprócz grupy R) przewidziano:

Dyplomy dla wszystkich uczestników,
I-III miejsce - dyplom + nagroda,
I miejsce w kat. dziewcząt - dyplom + nagroda
W przypadku gdy najlepsza dziewczynka zajmie jednocześnie miejsce I-III może wybrać tylko jedną nagrodę.

TERMINARZ
2019.01.26 (sobota)
Grupa A, B, C, D, R
09:15 - 09:45 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
09:55 Otwarcie
Grupa A Grupa B i C Grupa D i R
godziny runda godziny runda godziny runda
10:00 - 13:00 I 10:00 - 12:00 I 10:00 - 11:00 I
13:00 - 16:00 II 12:00 - 14:00 II 11:00 - 12:00 II
16:00 - 19:00 III 14:00 - 16:00 III 12:00 - 13:00 III
16:00 - 18:00 IV 13:00 - 14:00 IV
14:00 - 15:00 V
15:00 - 16:00 VI
16:15 Zakończenie
2019.01.27 (niedziela)
Grupa A Grupa B i C
godziny runda godziny runda
09:00 - 12:00 IV 09:00 - 11:00 V
12:00 - 15:00 V 11:00 - 13:00 VI
15:00 - 18:00 IV 13:00 - 15:00 VII
15:15 Zakończenie
2019.01.28 (poniedziałek)
Grupa A
godziny runda
09:00 - 12:00 VII
12:00 - 15:00 VIII
15:00 - 18:00 IX
18:15 Zakończenie
UWAGA: Istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia rund południowych z zastrzeżeniem minimalnej przerwy 10 minut od zakończenia ostatniej partii w rundzie porannej.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o rejestrację za pośrednictwem systemu chessarbiter.com, na adres e-mail ferie2019@jelonka.jgora.pl lub sms 883 792 249 (883 SZACHY) o treści: GRUPA (podać literę grupy) / Imię i Nazwisko / rok urodzenia.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla zgłoszeń w kanałach elektronicznych).
Zgłoszenia bezpośrednio przed turniejem tylko w przypadku wolnych miejsc.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju.
Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:30 będa mogli rozpocząć zawody od 2 rundy jedynie w przypadku wolnych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

Jelenia Góra, 1 stycznia 2019

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023