Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szkolenie z Mistrzem Świata w Solvingu Piotrem Murdzią

1. Termin: 2 ? 3 LUTEGO 2019 r.


2. Miejsce: MDK nr 1 w Bydgoszczy ul. K.K. Baczyńskiego 3

3. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 ? 17.00 (w tym jedna, godzinna przerwa obiadowa).


4. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu.

5. KOSZTY:

a. Uczestnicy-100 zł/ os.


b. Zawodnicy UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ ? 80 zł/os.


6. PŁATNOŚCI:

Wpisowe do turnieju- płatne na konto:
Rachunek Dochodów Oświatowych MDK nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 29 1240 6452 1111 0010 4795 2743
tytułem: Szkolenie szachowe z PM

(Faktura za wpisowe może być wystawiona tylko na podmiot wpłacający należność.
Aby zyskać fakturę należy dokonać wpłaty wpisowego najpóźniej do 23.01.2019 r. )

7. ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:

Email: mariusz.stoppel@gmail.com
tel. 607-512-082 (Mariusz Stoppel)

Strona internetowa szkolenia:

8. Gwarancją uczestnictwa jest terminowe dokonanie zgłoszenia i wpłaty.
Zgłoszenia i wpłaty za szkolenie przyjmowane są do 23 stycznia 2019 r.
W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z organizatorem, możliwe będzie zapisanie się po tym terminie.

9. Informacje dodatkowe

Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami w czasie szkolenia sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.


Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju oraz dopuszczenie zawodników do szkolenia.

Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia szkolenia w MDK-1 i udzielają MDK-1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym wizerunkiem na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w celu promocji placówki i UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ i zgodnie z obowiązującym prawem.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024