Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA MDK FABRYCZNA
WROCŁAW, 04.02-8.02.2019


1. CEL:
Popularyzacja ?Królewskiej Gry?,
Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii,
Możliwość podwyższenia rankingu FIDE.

2. ORGANIZATOR:
MDK Fabryczna Wrocław,
Kierownik turnieju: Jakub Żeberski.

3. TERMIN I MIEJSCE:
04.02-08.02.2019
MDK Fabryczna Wrocław, ul. Zemska 16a.

4. GRUPY TURNIEJOWE I ZGŁOSZENIA:
GRUPA A ? zawodnicy posiadający ranking PZSzach 2000 lub wyższy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 10 zawodników.
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_217/

GRUPA B ? zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1800 lub wyższy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 10 zawodników.
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_218/


Zgłoszenia przyjmuje kierownik turnieju ? Jakub Żeberski (jzeberski@mdk.wroc.pl)

5. SYSTEM ROZGRYWEK I OCENA WYNIKÓW:
GRUPA A i B:
9 rund, systemem kołowym, tempo gry: 60?+30?/pos.
Przy równej ilości punktów decyduje kolejno berger, liczba zwycięstw, pojedynek bezpośredni Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

6. OPŁATY:
Turniej bez wpisowego.

7. TERMINARZ:
GRUPA A i B DATA
1, 2 RUNDA ? OD 9:00
PONIEDZIAŁEK ? 04.02

3,4 RUNDA ? OD 9:00
WTOREK ? 05.02

5,6 RUNDA ? OD 9:00
ŚRODA ? 06.02

7,8 RUNDA ? OD 9:00
CZWARTEK ? 07.02

9 RUNDA ? 9:00
PIĄTEK ? 08.02

ZAKOŃCZENIE TURNIEJU NASTĄPI PO OSTATNIEJ RUNDZIE W GRUPIE A i B


8. NAGRODY:
GRUPA A i B:
I MIEJSCE ? PUCHAR, DLA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW NAGRODY RZECZOWE.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Zawodnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.

Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024