Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY BIERZWNIK
W SZACHACH SZYBKICH 2019 -
V TURNIEJ GRAND PRIX ZZSZACH

BIERZWNIK, 9 LUTY 2019 R.

REGULAMIN

1. Cele imprezy:
? Wyłonienie mistrza gminy Bierzwnik w szachach na rok 2019.
? Popularyzacja gry w szachy na terenie gminy Bierzwnik.

2. Organizatorzy:
? Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku,
? Uczniowski Klub Szachowy ?SKOCZEK? Choszczno,
? Zachodniopomorski Związek Szachowy.

3. Termin i miejsce:
? Turniej rozegrany zostanie w dniu 9 luty 2019 r. (sobota)
? Miejsce gry: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik.
? Początek gier - godz. 10.00.
? Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 ? 9:45.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
? Zgłoszenia przyjmowane będą :
a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro,
b) drogą elektroniczną na adres : roslonoskar@gmail.com
? Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
? Liczba miejsc ograniczona do 75. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wpisowe do turnieju:
? Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :
? seniorzy (rocznik 2000 i starsi) : 20,00 zł ;
? juniorzy (rocznik 2001 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1954 i starsi ) :15,00 zł;

6. System rozgrywek:
? Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;
? Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika ;
? Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:
? liczba zdobytych punktów,
? Buchholz Cut-1
? pełny Buchholz,
? progres,
? liczba zwycięstw.

8. Nagrody:
? Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników. ( 100% puli wpisowego ).
? Dalsza liczba nagród zostanie podana w styczniu po zakończeniu zbierania deklaracji sponsorów;

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

9. Sprawy sędziowskie:
? Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
? Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
? Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
? Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10. Uwagi końcowe:
? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
? Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
? Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
? Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023