Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN VI Edycji GRAND PRIX Ziemi Kłodzkiej - 2019

Organizator: UKS GIECEK Radków, Powiat Kłodzko, DZSzach Wrocław, Gmina Radków.

Terminy zawodów: 16 lutego, 02 i 30 marca 2019r.
Miejsce: Hala Sportowa Ścinawka Średnia . Zapisy na chessarbitrze lub e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl,w dniu zawodów potwierdzenie obowiązkowo od 9 do 9,45.

Uczestnictwo: Prawo udziału posiadają wszyscy chętni, turniej ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani w tym goście z Republiki Czech.

Sposób przeprowadzenia, tempo gry: Dwa osobne turnieje na dystansie 7 rund z tempem szachów szybkich P?10 plus 5? na posunięcie.

GRUPA - B dla dzieci i młodzieży do 16 lat i do IV kategorii szachowej, ranking PZSzach do 1400, bez opłaty wpisowego, każde dziecko dostaje upominek rzeczowy.
Szczególnie zapraszamy dzieci z programu ?SZACHY W SZKOLE?.

GRUPA ? A zgłoszony do FIDE szachy szybkie dla wszystkich chętnych posiadających ranking FIDE i bez rankingu szachów szybkich, wpisowe 20zł w tym jest opłata FIDE.
Nagrody finansowe gwarantowane w każdym z 3 turniejów: 200, 120, 100, 70, 60, 50 zł
oraz gwarantowane co najmniej 5 nagród dodatkowych dla nienagrodzonych powyżej:
? Dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika bez rankingu FIDE - 40 zł
? Dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika do rankingu FIDE 1500 - 40 zł
? Dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika do rankingu FIDE 1400 - 40 zł
? Dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika do rankingu FIDE 1300 - 40 zł
? Dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika do rankingu FIDE 1200 - 40 zł
W każdym z 3 turniejów gwarantowane 11 nagród finansowych na kwotę 800 złotych.
? Dodatkowo w przypadku udziału co najmniej 6 zawodników w grupach dodatkowych - 30 zł za II miejsce w tej grupie.

Do punktacji generalnej VI GRAND PRIX 2019 zaliczone zostaną wyniki zsumowane z 3 zawodów 16 lutego, 02 i 30 marca za które zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy w kategoriach wiekowych osobno w grupie A i B w następujących grupach wiekowych:
Do 9,12 i 16 lat dziewcząt i chłopców w Grupie B i do 12, 15,18lat i seniorów w Grupie A.
Medal okolicznościowy GRAND PRIX dla każdego zawodnika , który zagra w 2 turniejach. Uwagi końcowe:
* Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIDE szachów szybkich
* W sprawach nie objętych Komunikatem decyduje organizator i sędzia główny
* Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny
* Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez UKS GIECEK Radków ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami),
a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej
w celach promocyjnych UKS GIECEK Radków.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024