Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
I OTWARTYCH MISTRZOSTW JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ W SZACHACH

JAWORZYNA ŚLĄSKA, 23.02.2019

1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

2. Miejsce turnieju
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. A. Mickiewicza 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

3. Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży.
Podniesienie poziomu gry uczestników.

4. Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W Grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w latach 2001-2004 (dozwolony jest start juniorów młodszych, którzy będą sklasyfikowani w kategorii juniorów starszych).
W Grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2005 lub młodsi.
W Grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2009 lub młodsi.
W Grupie D mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2011 lub młodsi.

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od juniora oraz 20 zł od seniora. Zebrane środki zostaną przeznaczone na opłaty rankingowe, na pokrycie części kosztu nagród oraz na zwiększenie puli nagród I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej.

5. System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim:
- w Grupie A na dystansie sześciu rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika
- w Grupach B, C i D na dystansie sześciu rund tempem 30 minut na zawodnika lub 15 minut + 15 sekund na zawodnika

6. Nagrody
Seniorzy: co najmniej 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Juniorki: co najmniej po 1 nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii.
Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 5 rundzie.

7. Terminarz turnieju
Gr. A
8:45-9:15 Potwierdzenie udziału
9:30 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:40 Runda I
10:20 Runda II
11:00 Runda III
11:40 Runda IV
12:20 Runda V
13:00 Runda VI
14:10 Zakończenie Turnieju

Gr. B, Gr. C i Gr. D
8:45-9:15 Potwierdzenie udziału
9:30 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:40 Runda I
10:40 Runda II
11:40 Runda III
12:40 Runda IV
13:40 Runda V
14:40 Runda VI
16:00 Zakończenie Turnieju

Ze względu na udział bardzo młodych szachistów rozpoczęcie kolejnych rund oraz zakończenie turnieju będą w miarę możliwości przyspieszone.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) średni Buchholz,
b) Buchholz,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany PZSzach

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.

W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 8 lat (2011-),
- dziewczęta do 8 lat (2011-),
- chłopcy do 10 lat (2009-2010),
- dziewczęta do 10 lat (2009-2010),
- chłopcy do 14 lat (2005-2008),
- dziewczęta do 14 lat (2005-2008),
- chłopcy do 18 lat (2001-2004),
- dziewczęta do 18 lat (2001-2004),
- seniorzy,
- seniorki.

Mistrzostwa mają charakter otwarty, ale na podstawie klasyfikacji generalnej dodatkowo wręczone zostaną nagrody dla najlepszych szachistów tylko z miasta i gminy Jaworzyna Śląska.

9. Pozostałe ustalenia
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na późniejsze zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju oraz wyników turniejowych w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

Zgodnie z najnowszymi przepisami gry FIDE przegrywa drugi nieprawidłowy ruch.

Turniej Grupy A jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

W Grupie B, C i D jest możliwość zdobycia IV i V kategorii szachowej.

Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.

Osoby, które nie są jeszcze ujęte w Centralnym Rejestrze Członków PZSzach są zobligowane (lub ich rodzice lub opiekunowie) do wypełnienia Załącznika nr 5 - Formularz Rejestracji w CR PZSzach Zawodnika bez przynależności klubowej (formularz dostępny u sędziego zawodów).
Opiekę i odpowiedzialność za nieletnich w czasie trwania turnieju ponoszą opiekunowie.
Ilość miejsc ograniczona do 120. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do turnieju tylko do 20 lutego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024