Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA
W SZACHACH SZYBKICH 2019

CHOSZCZNO 23 luty 2019 R.

REGULAMIN

1. Cele imprezy:
? Wyłonienie mistrza Choszczna w szachach na rok 2019.
? Popularyzacja gry w szachy na terenie gminy Choszczno.

2. Organizatorzy:
? Miasto i Gmina Choszczno,
? Uczniowski Klub Szachowy ?SKOCZEK?,
? Choszczeński Dom Kultury.

3. Termin i miejsce:
? Turniej rozegrany zostanie w dniu 23 luty 2019 r. (sobota)
? Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.
? Początek gier - godz. 10.00.
? Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 ? 9:45.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
? Zgłoszenia przyjmowane będą :
a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro :
b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,
c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 ? 9:45 .
? Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
? Liczba miejsc ograniczona do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.
? Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, ani nie poinformują w inny sposób Sędziego głównego, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.

5. Wpisowe do turnieju:
? Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :
? seniorzy (rocznik 2000 i starsi) : 20,00 zł ;
? juniorzy (rocznik 2001 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1954 i starsi ) :15,00 zł;
? zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.
W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 5 zł.

6. System rozgrywek:
? Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;
? Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika ;
? Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:
? liczba zdobytych punktów,
? Buchholz Cut-1
? pełny Buchholz,
? progres,
? liczba zwycięstw.

8. Nagrody:
? Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.
? Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.
? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 10.
? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 14.
? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 18.
? Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
? Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.
? Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora 65+
? Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

9. Sprawy sędziowskie:
? Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
? Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
? Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
? Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10. Uwagi końcowe:
? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
? Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
? Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
? Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023