Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


"Cykl 3 Turniejów Grand Prix C.E.K.D.i M.?
w szachach szybkich ? P-10.

1.Organizator:
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży; Wrocław,ul.Kołłątaja 20.

2.Cel turniejów:
a) Zapoznanie dzieci i młodzieży z turniejami szachowymi z szybkim tempem gry;
b) Propagowanie, upowszechnianie sportu szachowego;
c) Aktywne spędzenie czasu wolnego.

3.Terminy i miejsce cyklu turniejów:
24.02.2019(N) - I-szy turniej
02.03.2019(So) - II-gi turniej
09.03.2019 (So) - III-ci turniej
Czas trwania turniejów:
9:15 ? 9:45 - Zgłoszenie lub potwierdzenie udziału w turnieju (przed każdym pojedynczym turniejem)
10:00 ? 14:00 - rundy 1-9 i ogłoszenie wyników
Miejsce gry: C.E.K.D.i M. (Młodzieżowy Dom Kultury im.M.Kopernika), Wrocław ul.Kołłątaja 20 (naprzeciw Dworca Głównego PKP); sala 56.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona do 40.

4.Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna ? ze szkół podstawowych i gimnazjów.

5.Zgłoszenie udziału w każdym pojedynczym turnieju:
mailem: j.zyla@poczta.fm lub przed rozpoczęciem I rundy - w miejscu rozgrywek.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub (miejscowość) oraz posiadaną kategorię szachową.
Wpisowe (za każdy pojedynczy turniej) : 15 zł od osoby ? płatne w dniu zawodów.
Zgłoszenia online:
1. turniej 24.02.2019, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_587/
2. turniej 02.03.2019, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_701/
3. turniej 09.03.2019, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_702/

6.System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, komputerowe kojarzenie zawodników w poszczgólnych rundach;
- tempo gry: 10 minut na osobę na partię.
O kolejności zajętych miejsc (w każdym pojedynczym turnieju) decyduje:
- ilość zdobytych punktów, średni Buchholz, pełen Buchholz, progress, liczba zwycięstw.


7.Nagrody w poszczególnych turniejach i w klasyfikacji końcowej (po trzech turniejach );
W każdym pojedynczym turnieju:
dyplomy, za miejsca 1-6 i za miejsca 1-3 wśród dziewcząt
medal dla najmłodszego uczestnika turnieju
słodkie upominki dla każdego.
O kolejności miejsc i o nagrodach w cyklu trzech "Turniejów Grand Prix CEKDiM"
w klasyfikacji końcowej decyduje kolejno:
- łączna suma punktów zdobytych przez zawodnika we wszystkich pojedynczych turniejach cyklu;
- wyższe miejsce w ostatnim (trzecim) turnieju.

Nagrody w klasyfikacji końcowej:
- za miejsca 1-3 ? puchary + nagrody rzeczowe ( minimum 20% uczestników)
- dla najlepszej dziewczynki ? puchar + nagroda rzeczowa
- słodkie upominki dla wszystkich.

8. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy;
- opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie;
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie;
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez CEKDiM we Wrocławiu j.w. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych CEKDiM.

Prowadzenie zawodów: Janusz Żyła, Grzegorz Orzechowski.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024