Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Klasyfikacyjny Turniej Szachowy Przemków 2019 - FIDE

09-10.03.2019 r.

1. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

2. Organizator: UKS ?Szach-Mat Przemków?

Współorganizator: Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

3. Grupy turniejowe:

- grupa A - turniej dla zawodników z II kat. szachową oraz z rankingiem FIDE do 2199, możliwość zdobycia częściowej normy na I i II kat. oraz kandydata, turniej zgłoszony do FIDE

- grupa B ? turniej dla zawodników z IV i III kategorią szachową oraz z rankingiem FIDE do 1599
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej, turniej zgłoszony do FIDE

- grupa C ? zawodnicy z V kategorią i bez kategorii, możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) ? nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

4. Termin, system i tempo gry:

- grupa A ? 09 marca (rundy I-III), 10 marca (rundy IV- V), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika, (I runda 09:00)

- grupa B ? 09 marca (rundy I-IV), 10 marca (rundy V-VII), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika, (I runda 09:00)

- grupa C ? 09 marca (rundy I-VII), tempo gry 30 minut na zawodnika, (I runda 09:00)

5. Wpisowe:
grupa A: 30 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
grupa B: 30 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
grupa C: 15 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
Wpisowe z przeznaczeniem na organizacje turnieju.

6. Zapisy: zgłoszenia do udziału w turnieju w serwisach:

grupa A ? http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_405/

grupa B ? http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_406/

grupa C ? http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_407/

lub mailowo i telefonicznie (e-mail: szach-matprzemkow@wp.pl, tel. 782-881-652) oraz osobiście w dniu turnieju do godz. 8.50. Osoby, które nie zapiszą się do tego czasu, a będą chciały wziąć udział w turnieju, mogą zacząć grać od 2 rundy.

7. Miejsce rozgrywek: Zawody odbędą się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków.

8. Nagrody: We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.

Puchary oraz dyplomy za m-ca I-III w grupie A,B,C.

9. Uwagi końcowe:

a) Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego

b) obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu partii mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna), wówczas zawodnik otrzymuje mniejszy czasu do namysłu

c) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień

d) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024