Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Feryjny Wyścig po Kategorie
16-17.03.2019

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A ? dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach i do 1600 FIDE ? Turniej zgłoszony do FIDE
Grupa B ? dla zawodników z rankingiem 1400 PZSzach
Grupa C ? dla zawodników z rankingiem 1200?1250 PZSzach
Grupa D ? dla zawodników z rankingiem 1000?1100 PZSzach (tylko sobota)

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do Grupy A ? 50 PLN, Grupy B, C, D ? 30 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie chessarbiter.com, emailem: iaajankowski@gmail.com,
SMS: 669 363 395 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.
Marcowy Wyścig po Kategorie - Grupa A
Marcowy Wyścig po Kategorie - Grupa B
Marcowy Wyścig po Kategorie - Grupa C
Marcowy Wyścig po Kategorie - Grupa D

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).
Grupa A, B i C na dystansie 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie
Grupa D na dystansie 5 lub 6 rund, 20 minut na partię, plus 10 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota:
9:00 ? 9:45 ? przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 ? Grupa A, B i C ? rundy I?IV, Grupa D ? wszystkie rundy i zakończenie
Niedziela:
10:00 ? Grupa A, B i C ? rundy V?VII
Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe. W każdej grupie trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody. Ponadto w grupie C i D każdy uczestnik otrzyma upominek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę w grupie A, B i C wynosi 30 minut, a w grupie D ? 20 minut. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024