Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III MEMORIAŁ ZBIGNIEWA CHOMICKIEGO
23.03.2019

I. CEL
Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
Ucz się być wygranym i przegranym!

III. PATRONAT HONOROWY Burmistrz Strzelina

IV. PATRONAT MEDIALNY Gazeta ?Nowiny Strzelińskie?

V. ORGANIZATOR Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
- Burmistrz Strzelina
- Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
- Rodzina Zbigniewa Chomickiego
- Andrzej Sobolewski

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Andrzej Sobolewski ? sobol@post.pl -Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
Termin ?23 marca 2019 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00?10.05
I runda ? godz. 10.05-10.35
II runda ? godz. 10.40-11.10
III runda ?godz. 11.15-11.45
IV runda ? godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda ? godz. 12.30-13.00
VI runda ? godz. 13.05-13.35
VII runda ? godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE ok. godz. 14.30

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 15 marca 2018 r. na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ? III Memoriał SZACHOWY Strzelin?
Zwolnieni z wpisowego GM, IM.
Wysokość wpisowego:
- dzieci i młodzież do 16 lat ? 5zł.
- pozostali - 10 zł.
- zgłoszeni w dniu zawodów - 15zł.

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł.
W klasyfikacji kobiet : I miejsce 200 zł, II miejsce-150 zł, III miejsce 100 zł.
W klasyfikacji juniorów (do 16 lat) ze Strzelina ? I miejsce 100 zł ( fund. A. Sobolewski)
Dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchar ufundowany przez Rodzinę Chomickich dla zwycięzcy. Przewidziane są także nagrody rzeczowe dla juniorów - komunikat w dniu zawodów. NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Sędzia Główny Organizator
Aleksander Sokólski Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023