Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Grupa do lat 8
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_390/

Grupa do lat 10
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_388/

Grupa do lat 12
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_387/

Grupa do lat 14, 16, 18
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_386/


Regulamin Mistrzostw Województwa Lubuskiego
Juniorek i Juniorów w szachach klasycznych
pod honorowym patronatem
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

Zielona Góra, 23-24 marca 2019 r.

I. Cel
? wyłonienie mistrzów województwa juniorów w szachach klasycznych,
? umożliwienie zdobywania kategorii szachowych: V, IV, III i II,
? integracja środowiska szachowego,
? popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.

II. Organizatorzy
? Fundacja Mistrzostwa Szachowego, ul. Wąska 11B/1, 65-432 Zielona Góra, www.fundacjamszach.zgora.pl
? Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

III. Współorganizator
? Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.
? Akademia Szachowa Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra,
? KSz Sulechów.

IV. Termin i miejsce
23-24 marca 2019 r. (sobota i niedziela).
Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

V. Terminarz
sobota, 23 marca
godzina 9.00 ? 9.20 zapisy, potwierdzenie udziału
godzina 9.20 ? 9.30 otwarcie
godzina 9.30 ? 17.30 rundy I ? IV
niedziela, 24 marca
godzina 9.30 ? 15.30 rundy V ? VII
godzina 15.30 ? 16.00 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów i nagród.

UWAGA:
Rozegrane zostaną Mistrzostwa Województwa wśród dzieci do lat 8. Dzieci te będą grały krótszym tempem (umożliwiającym zdobycie V i IV kategorii). Mistrzostwa dla dzieci do lat 8 odbędą się tylko w sobotę w godzinach 9.30 ? 13.30.

VI. System rozgrywek i tempo gry

W zależności od ilości zgłoszeń planuje się rozegranie Mistrzostw w 4 grupach:

Grupa A ? juniorzy ur. w 2006 roku lub starsi (czyli od 13 lat wzwyż). W tej grupie mogą wystąpić juniorzy poniżej 13 lat, ale posiadający ranking krajowy 1600 lub wyższy,

Grupa B ? juniorzy z roczników 2007 ? 2008 (czyli od 11 do 12 lat). W tej grupie mogą wystąpić juniorzy poniżej 11 lat, ale posiadający ranking krajowy 1400 lub wyższy.

Grupa C ? juniorzy z roczników 2009 ? 2010 (czyli od 9 do 10 lat). W tej grupie mogą wystąpić juniorzy poniżej 9 lat, ale posiadający ranking krajowy 1400 lub wyższy.

Grupa D ? dzieci ur. w roku 2011 lub młodsi (czyli do lat 8).

Tempo gry:

Grupy A, B i C ? 30 minut + 30 sekund na posunięcie. Zapis partii obowiązkowy.

Grupa D ? 30 minut dla zawodnika na całą partię. Zapis partii nie jest obowiązkowy.

Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie VII rund (dla grup A, B i C) oraz VI rund (dla grupy D).

Jest możliwość uzyskania do II kategorii szachowej (w grupach A, B i C) oraz do IV kategorii szachowej (w grupie D).

W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup.

VII. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni juniorzy z województwa lubuskiego (mieszkańcy lub członkowie lubuskich klubów), którzy zapiszą się przez Internet lub osobiście na sali gry w dniu rozgrywek do godziny 9.20 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Uwaga: Jest możliwość udziału juniorów spoza województwa lubuskiego. Wówczas junior ma prawo do zdobycia kategorii szachowej, zdobycia medalu, nagrody, dyplomu, ale bez prawa do uzyskania tytułu mistrza województwa lubuskiego. Tytuł mistrza województwa przechodzi na kolejnego zawodnika, który jest mieszkańcem województwa lubuskiego lub członkiem lubuskiego klubu szachowego.

Wpisowe do wszystkich turniejów wynosi 30 zł (koszt wpisowego obejmuje już opłatę klasyfikacyjno-rankingową).

Wpisowe można wpłacać gotówką na miejscu lub przelewem na konto Fundacji Mistrzostwa Szachowego:
10 2030 0045 1110 0000 0338 2800
BGŻ BNP Paribas w Zielonej Górze.
Wpłaty przelewem na konto prosimy dokonać do dnia 20 marca 2019 r.

VIII. Sędziowanie
Marek Matlak ? sędzia klasy międzynarodowej FA
Arkadiusz Wiśniewski ? sędzia klasy państwowej
Zdzisław Krzysztofiak ? sędzia klasy I

IX. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:
krzysztofiak.zdz@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.

Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasto.

X. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości:
? wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
? wartościowanie Buchholza,
? wartościowanie progresywne,
? liczba zwycięstw,
? losowanie.

XI. Nagrody
Zwycięzcy otrzymują tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego 2019, w kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18. Pierwsze trójki wśród chłopców i dziewcząt w tych kategoriach wiekowych otrzymują medale i dyplomy.

Mistrzynie i mistrzowie województwa grupach do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 otrzymują puchary.

Ponadto przewidujemy upominek lub nagrodę dla każdego uczestnika Mistrzostw.

Uwaga: Organizatorzy przewidują również nagrodę rzeczową dla opiekuna klubu, z którego najwięcej juniorów zagra w Mistrzostwach.

XII. Ustalenia końcowe
Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera.

Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator.

Ewentualne zakwaterowanie jest we własnym zakresie.

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.

Obowiązują przepisy szachów klasycznych.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

ZAPRASZAMY do Zielonej Góry!

Marek Matlak ? Prezes Fundacji Mistrzostwa Szachowego (tel. 605 358 117)

Zdzisław Krzysztofiak ? Wiceprezes Fundacji Mistrzostwa Szachowego (tel. 509 641 130)

Arkadiusz Wiśniewski ? KSz Sulechów (tel. 728 810 437)

Waldemar Jabłoński ? Prezes Akademii Szachowej Zielona Góra (tel. 661 222 023)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024